NEN-ISO/IEC 7498-1:1994 (IT Open Systems Interconnection - Basic Reference Mode - The Basic Model)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 7498-1:1994 (IT Open Systems Interconnection - Basic Reference Mode - The Basic Model)
ID: NEN-ISO/IEC 7498-1:1994
Type: Standaard
Versie: 1994

Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie