NEN-ISO/IEC 7498-2:1989 (Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Security Architecture)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC 7498-2:1989 (Information processing systems - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model - Security Architecture)
ID: NEN-ISO/IEC 7498-2:1989
Type: Standaard
Versie: 1989

Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie