NEN-ISO/IEC DIS 18033-6 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Homomorphic encryption)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NEN-ISO/IEC DIS 18033-6 (IT Security techniques - Encryption algorithms - Homomorphic encryption)
ID: NEN-ISO/IEC DIS 18033-6
Type: Standaard


Deze standaard is in ontwikkeling
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Meer informatie