NEN-ISO 30300

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
URI's uit de reeks "NEN-webshop of Lees-Rijk.nl (NB: inlog verplicht)" zijn hier niet beschikbaar.


Standaard.png
Naam: NEN-ISO 30300
ID: NEN-ISO 30300:2011
Type: StandaardPublicatiedatum: 2011/11/01
Versie: 2011


Deze internationale norm definieert de begrippen die toepasbaar zijn op managementsystemen voor archiefbescheiden. De norm bevat grondbeginselen en een verklarende woordenlijst.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Duurzame Toegankelijkheid

Meer informatie

NEN-webshop: NEN-ISO 30300:2011 en

Lees-Rijk: NEN-ISO 30300:2011 en

  • Beheerorganisatie: NEN-ISO