NIST SP 800-145 (The NIST Definition of Cloud Computing)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NIST SP 800-145 (The NIST Definition of Cloud Computing)

ID: NIST SP800-145
Type: Standaard
Publicatiedatum: 2011/09/28
Versie: September 2012
Status actualiteit: Actueel

Cloudcomputing is een model voor het mogelijk maken van alomtegenwoordige, gemakkelijke, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computerresources (bijvoorbeeld netwerken, servers, opslag, applicaties en services) die snel kunnen worden geleverd en vrijgegeven met minimale beheerinspanning of interactie met de serviceprovider. Dit cloudmodel bestaat uit vijf essentiële kenmerken, drie servicemodellen en vier implementatiemodellen. De volledige titel van deze standaard is Special Publication 800-145, The NIST Definition of Cloud Computing, Recommendations of the National Institute of Standards and Technology.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied:
  • Organisatorisch werkingsgebied: Gebruikers BIO Thema-uitwerkingen.

Meer informatie

Gerelateerd

NIST (National Institute of Standards and Technology)