NLCIUS

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: NLCIUS
ID: NLCIUS
Type: Standaard
Versie: 1.0
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:NLCIUS
Electronische facturen 


Electronische facturen

NLCIUS is een nieuwe versie van SMeF en is een aanvullende specificatie op de Europese Norm EN16931 voor toepassing in Nederland. NLCIUS heeft net als SMeF2.0 tot doel om op semantisch niveau te komen tot één model voor elektronische facturen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om meerdere standaarden te ondersteunen omdat een dergelijk model overheid en bedrijfsleven duidelijkheid biedt over welke elementen er op een elektronische factuur opgenomen dienen te worden ongeacht de onderliggende techniek van uitwisseling. De onderliggende techniek is gespecificeerd in bijvoorbeeld de SETU en UBL standaard. Dit zijn twee veelgebruikte standaarden voor elektronisch factureren. Dankzij mappings kunnen gebruikers van deze standaarden op een eenvoudige uniforme wijze elektronisch naar de overheid factureren. Mappings naar andere standaarden zijn bovendien ook mogelijk. UBL wordt nu getoetst voor opname op de aanbevolen lijst met standaarden van Forum Standaardisatie

  • Nut: NLCIUS is een aanvullende specificatie op de verplichte Europese Norm (EN)16931 voor toepassing in Nederland. De Europese Norm (EN16931) beschrijft de wijze van e-factureren naar overheden en is ook bruikbaar voor bedrijven onderling. EN16931 en NLCIUS geven duidelijkheid aan overheden en bedrijven over de elementen en gegevens die op facturen naar overheidsorganisaties gebruikt dienen te worden in Nederland.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: NLCIUS moet worden toegepast op de verzending van elektronische facturen door organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland (waaronder overheden) welke zijn  bestemd voor  Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector en de ontvangst hiervan door deze overheden en instellingen.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Meer informatie

Gerelateerd

SETU

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Invoering van elektronisch factureren is zowel 2018 als in 2019 onderhanden en daarop zal gebruik gemaakt gaan worden van de NLCIUS standaard.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiInkoopPer 19 april 2019 is de NLCIUS verplicht voor overheden, volgens Europese richtlijn 2014/55/EU. De SMEF 2.0 standaard wordt opgevolgd door de NLCIUS. Implementatie stond gepland voor Q2 2019. Er is gekozen voor een tijdelijke tussenoplossing om aan de Europese richtlijn te voldoen, er zijn geen concrete plannen voor implementatie, de verwachting is dat het Q2 2020 gereed is.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
E-facturerenDe SMEF 2.0 standaard was nog niet geïmplementeerd maar wordt opgevolgd door de NLCIUS. Per 19 april 2019 is de NLCIUS verplicht voor overheden, volgens Europese richtlijn 2014/55. Implementatie van NLCIUS stond gepland voor Q2 2019. Implementatie staat niet meer concreet gepland. De verwachting is dat implementatie Q2 2020 gereed is.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NHR (Basisregistratie Handelsregister)KvK heeft haar financiële systeem in 2018 naar AFAS gemigreerd. UBL 2.1 en SMeF 2.0 worden wel ondersteund maar de modelfactuur nog niet.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden