NL Digitaal - Data Agenda Overheid Update 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

BeschrijvingDe actualisatie Data Agenda Overheid 2020 gaat door waar de Data Agenda Overheid in 2019 aan begonnen was. De Agenda komt voort uit NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid.
De Data Agenda gaat exclusief over datagebruik in de samenleving en maakt werk van goed en verantwoord datagebruik door de overheid.
ToelichtingOp 21 april 2020 heeft staatssecretaris Knops (BZK) de geactualiseerde Data Agenda overheid – NL DIGITAAL 2020 – aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze update laat nog nadrukkelijker het belang van data voor belangrijke maatschappelijke opgaven zien. De geactualiseerde agenda gaat vergezeld van een voortgangsrapportage over 2019.

De agenda gaat in op een aantal specifieke datathema’s; zoals wetgeving, publieke waarden en het oplossen van problemen met datagedreven werken. Ieder thema is uitgewerkt in concrete acties. Ook komen de financiering en planning van alle acties uit de Data Agenda Overheid aan bod.

In 2020-2021 wordt de Wet Hergebruik Overheidsinformatie in overeenstemming gebracht met deze richtlijn.
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/7100-BZK_Publicatie_NL_DIGItaal_DAO-UPDATE-2020-T.pdf
Interne verwijzingBestand:NL DIGITAAL - Data Agenda Overheid.pdf
OrganisatieOBDO
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Publicatiedatum2020/04/21

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt