NL LOM

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: NL LOM
ID: NL LOM
Type: Standaard
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified): 2011/06/09
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Vindbaarheid van leermaterialen


In deze afspraak staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden. en vergelijkbaarheid te vergroten. Metadata beschrijven de kenmerken van leerobjecten. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.


  • Nut: Door het metadateren van onderwijsmateriaal is zowel het eigen materiaal als het materiaal van anderen (beter) terug te vinden en op verschillende plekken beschikbaar. Dit bevordert de herbruikbaarheid van onderwijsmateriaal.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de aanschaf of bouw van ICT systemen voor het publiceren en vindbaar maken van onderwijsmateriaal.Domein Onderwijs en wetenschap

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit