NL LOM

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Actueel
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Verplicht (pas toe leg uit)
Naam
NL LOM
ID

NL LOM

Type

Standaard

Publicatiedatum
2011-06-09
Wijzigingsdatum
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: fs:nl-lom


In deze afspraak staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. Metadata beschrijven de kenmerken van leerobjecten. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

  • Nut: Door het metadateren van onderwijsmateriaal is zowel het eigen materiaal als het materiaal van anderen (beter) terug te vinden en op verschillende plekken beschikbaar. Dit bevordert de herbruikbaarheid van onderwijsmateriaal.
  • Werking: In NL LOM staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid van leermateriaal te vergroten. Metadata beschrijven in dit geval de kenmerken van leerobjecten. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, en dergelijke. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. NL LOM is een Nederlands toepassingsprofiel van de internationale standaard IEEE-LOM. Het is voornamelijk een semantische standaard, al zijn er ook technische kenmerken.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: NL LOM moet worden toegepast bij de metadatering van content die ontsloten wordt ten behoeve van educatieve doeleinden.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Alle organisaties die content ontwikkelen, beschikbaar stellen, arrangeren en gebruiken voor educatieve doeleinden alsook leveranciers van applicaties ter ondersteuning van dit proces.
  • Waarvoor geldt de verplichting: Bij de aanschaf of bouw van ICT systemen voor het publiceren en vindbaar maken van onderwijsmateriaal.Domein Onderwijs en wetenschap

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit