Veel tevreden bezoekers op de NORA Gebruikersdag

Uit NORA Online
NORA Gebruikersdag 19 november 2019 druk bezocht
Ga naar: navigatie, zoeken

Veel tevreden bezoekers op de NORA Gebruikersdag[bewerken]

donderdag 21 november 2019 -

Foto van de een wegwijzer met zes bordjes, waarop stilistisch de sessies uit de breakout-ronden staan aangegeven (3 per bordje), elk van de verdiepingssessies Regie op Gegevens en Discipl en tenslotte twee pijlen naar de toekomst met het logo van de NORA Gebruikersdag 19 november 2019.

Op dinsdag 19 november namen bijna 100 overheidsarchitecten en belangstellenden deel aan de NORA Gebruikersdag. In het prachtige gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht, waar de gastheer uiteraard ook de eigen kennis deelde.

Het thema van de dag was de toekomst: Hoe ziet die toekomst eruit en hoe sorteren we daar alvast op voor?

Een belangrijke vraag hierbij is hoe we zorgen dat burgers en bedrijven de regie krijgen over hun gegevens. Een ambitie die het Kabinet heeft uitgesproken in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Agenda Digitale Overheid; NL DIGIbeter.

Het programma Regie op Gegevens – onderdeel van NL DIGIbeter - werkt het gelijknamige concept uit voor de Nederlandse Overheid. En focust daarbij specifiek op het onderdeel gegevensdeling tussen het publieke en het (semi)private domein.

Het innovatieve Discipl werkt aan bouwblokken vanuit een bredere maatschappijvisie waar regie door burgers en bedrijven een belangrijke rol speelt. Het past binnen een nieuwe tak van architectuur: Society Architecture.

De eerste werkende SSI (Self Sovereign Identity) oplossingen zijn al beschikbaar. Deelnemers maakten (nader) kennis met IRMA (‘I reveal my attributes’). En bespraken de rol en het belang van API’s. Wat betekenen API’s in de architectuur van de toekomst: hoe helpen die de diensten van de toekomst vorm te geven en daarbij de privacy te borgen. En wat heeft de NORA Community nodig om goed met API’s aan de slag te kunnen?

Voor het beantwoorden van die vragen doorliepen deelnemers een parcours door drie break-outsessies en een verdiepingssessie over Discipl of Regie op Gegevens. Allemaal bevatten ze delen van antwoorden op de hoofdvraag van de dag. De sprekers van de sessies sloten samen de dag af met een samenvatting van hun sessie en de inbreng die ze kregen.

Een deelnemer: “Een nuttige dag waarin je kennisneemt van nieuwe ontwikkelingen en daarover doorpraat met leden van de community”.

Uitgebreide impressie van de dag inclusief filmpjes en foto's

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.