NORA Gebruikersraad/2018-11-29

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dit verslag is een concept, het wordt pas vastgesteld in de volgende vergadering. Wijzigingsvoorstellen vóór die vergadering kunnen direct gemaakt worden in het verslag (klik op 'bewerken' in de sectie die je wilt wijzigen) of gemaild nora@ictu.nl
NORA Gebruikersdag 29-11-2018
Ronde 3 (16.00-17.00 uur)
Impressie volledige middag
logo NORA Gebruikersdag, de teksten NORA (blauw), Gebruikersdag (paars) en Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (lichtblauw), voor een takje met daaraan puzzelstukjes in blauw en paars
Deze sessie was onderdeel van de Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd.

Deze middag kende drie ronden van parallelsessies. Van alle sessies is een sfeerimpressie met foto's, presentatie(s) en vervolgacties gepubliceerd.

Een impressie van de dag en links naar alle sessies is te vinden op Presentaties, impressie en vervolgstappen van NORA Gebruikersdag 29 november 2018 gepubliceerd.


Contact
NORA Beheer
Alleen toegankelijk voor leden via een outlookverzoek. Interesse om lid te worden? Neem even contact op met de secretaris nora@ictu.nl
Status


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op donderdag 29 november 2018, 16.00-17.00 uur, locatie: The Hague Security Delta (HSD) Adres:Wilhelmina van Pruisenweg 104, 2595 AN Den Haag.
Doel: Inhoudelijke besluitvorming, visievorming, knelpunten benoemen.
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders).
Aanmelden: Alleen toegankelijk voor leden via een outlookverzoek. Interesse om lid te worden? Neem even contact op met de secretaris nora@ictu.nl.

(16.05 uur) Opening en mededelingen[bewerken]

 • Voorzitter Nadeem Taverne kon helaas niet aanwezig zijn bij deze vergadering, wegens onverwachte verplichtingen elders. Menno Gmelig Meijling neemt de honneurs waar als voorzitter en opent de vergadering.
 • In de parallelsessie geeft Bram Gaakeer een presentatie over de DERA (Digitale Erfgoed Referentie Architectuur)

(16.15 uur) Verslag en besluiten gebruikersraad 18/09 2018[bewerken]

Het verslag van de vorige vergadering is wel op de website geplaatst, maar per ongeluk pas enkele dagen voor de vergadering goedgekeurd. Om alle leden de gelegenheid te geven het te lezen en te reageren schuiven we vaststelling er van door naar de volgende vergadering.

Alle actiepunten uit de NORA Gebruikersraden zijn terug te zien op de pagina Actiepunten, er wordt gekeken of we hier ook de status kunnen aangeven. Actiepunten zijn bovendien onderaan de verslagen terug te zien in een overzicht.

Actiepunt 2018-11/1: Secretaris: zet verslag en AP van september op de agenda van het volgende overleg​​

Over het algemeen geldt:

 • de voorlopige agenda van de vergadering is te lezen op de pagina van de vergadering, zodra deze bekend is.
 • wijzigingen op de voorlopige agenda worden direct verwerkt op deze pagina
 • uiterlijk 2 weken van te voren stuurt de secretaris een mail naar de genodigden met een link naar de agenda
 • verslagen en actiepunten worden direct in de wiki geplaatst, op dezelfde pagina als de agenda
 • verslagen en actiepunten blijven concepten, totdat ze zin vastgesteld in een volgende vergadering
 • opmerkingen en gewenste wijzigingen mogen ook vóór de volgende vergadering worden gestuurd naar nora@ictu.nl of direct als nieuw concept in de wiki geplaatst worden.

(16.20 uur) Verdere discussie over de opzet, bestaan en werking gebruikersraad[bewerken]

In de vorige vergadering hebben Menno Gmelig Meijling Nadeem Taverne een Presentatie (PDF, 527 kB) gegeven over de huidige opzet, bestaan en de werking van de NORA Gebruikersraad. Daarna is een begin gemaakt met een discussie hierover. De centrale vraag aan de aanwezigen was: hoe zien jullie de (huidige en gewenste) Gebruikersraad en hoe zit je hier zelf in? De hoop was dat we daar in deze vergadering mee door konden gaan, waarbij iedereen wat langer na had kunnen denken. (in de agenda stond: Doel van dit agendapunt was te komen tot een praktische invulling van de functie van de gebruikersraad, n.l.: Thema's en prioriteiten benoemen voor 2019/ 2020. Dit zijn prioriteiten die in aanmerking komen voor in eerste instantie ruggenspraak met achterban/ direct report/ leidinggevende van het gebruikersraadslid. En in tweede instantie mogelijkerwijs als opdracht richting project voor verdere uitwerking/ financiering.)

Door omstandigheden is echter een flink deel van de aanwezigen van de vorige keer niet bij deze bijeenkomst en zin hier juist weer wat nieuwe gezichten. Menno begint daarom aan een samenvatting van de presentatie, waarop de aanwezigen reageren. Enkele gemaakte opmerkingen:

 • De rol van de Gebruikersraad is in beweging om twee redenen: In 2017 is gekozen om inhoudelijke kennissessies te scheiden van vergaderingen en de governance rondom NORA is gewijzigd (verdwijnen regieraden, bewuste keuze om NORA niet onder OBDO/programmeringsraad te hangen). De rol van de Gebruikersraad in de besluitvorming over doorontwikkeling (jaarplan, nieuwe thema's, voortgang thema's et cetera) is hierdoor versterkt. Tegelijk wordt, zoals ook in de vorige vergadering is opgemerkt, het ontbreken van een sterke bestuurlijke ophanging als een gemis gevoelt voor de kracht van NORA op langere termijn.
 • Voor een aantal initiatieven wordt nu heen en weer gepingpongd tussen twee of meer beleidspartners,terwijl het juist belangrijk is dat de ministeries en de uitvoerders op één lijn zitten. NORA zou een plek kunnen zijn waar je dat ter sprake kunt brengen en en pragmatische oplossing kunt verzinnen. Dit speelt bijvoorbeeld rond de opdracht om te komen tot een architectuur van de GDI. Onze sponsors vragen ons contact op te nemen om vanuit NORA te kijken: Wat is het resultaat en hoe deel je dat?

Rondje en discussie[bewerken]

We besluiten een rondje te doen met de aanwezigen met dezelfde vragen als de vorige keer: Hoe zit jij zelf in de Gebruikersraad? Vertegenwoordig je (mede) een dochter, domein, organisatie? Wat zou je rol kunnen en moeten zijn? Een aantal antwoorden:

 • Ik zit met meerdere petten. Vanuit de organisatie, vanuit de deelname in een dochter en vanuit de behoefte op NORA-niveau aan een thema te werken. De 'eigen' praktijk voldoet lang niet altijd aan wat je landelijk zou willen. Dat kan als botsen als je als vertegenwoordiger wordt aangesproken, maar op persoonlijk niveau doet het dat niet: ik kijk toch altijd al vanuit het bredere belang. Ik heb er behoefte aan dat er snel duidelijkheid is over de governance, inclusief gebruikersraad: de zoektocht moet niet in de weg zitten van doorontwikkeling op de thema's. Uit een van de sessies net kwam de sterke behoefte aan de functie van kenniscentra: mensen met verstand van zaken die je op weg kunnen helpen.
 • Ik zie NORA als twee onderdelen: het product, dus de kennis en afspraken zelf en als naam van de organisatie rondom het product. De Gebruikersraad moet niet verward worden met die organisatie of zich daarmee belasten: er moet een eigenaar zijn die dat doen, waarbij de Gebruikersraad als Raad van Commissarissen inhoudelijke adviezen geeft aan de eigenaar. Financiën en uitnutting horen niet bij die rol en daar zou je je niet mee bezig moeten willen houden. De Gebruikersraad moet onafhankelijk zijn van het 'dagelijks bestuur' en zich daar ook niet mee bemoeien.
 • Ikzelf ben hier ofwel als architect ofwel namens de organisatie, maar niet namens een heel domein: dat is domweg te groot om er als een mens verstand van te hebben en dekt tegelijk maar een deel van de taken van onze organisatie.
 • Ik ben het eens dat we ons niet moeten bemoeien met de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is formele vertegenwoordiging niet wenselijk, maar zou je juist zonder last en ruggespraak mee moeten kunnen denken. Je neemt je eigen domein-perspectief toch wel mee in je overweging, maar dan als expert in plaats van vertegenwoordiger.
 • Kijk voor de governance ook eens naar hoe het Forum Standaardisatie dat doet, met drie beleidsopdrachtgevers in plaats van één eigenaar. NORA moet niet te lang in het luchtledige hangen, dat is niet goed.
 • Als projectleider van NORA zie ik mezelf niet als lid. Omdat de NORA Familie een community is, is een opdrachtgever alleen niet genoeg: gebruikers moeten aangeven dat wij de juiste dingen doen. Succes is dat de community het een succes vindt. Ik vraag de Gebruikersraad om voorstellen te doen en koppel terug wat er is gebeurd.
 • Ik ben gemandateerd vanuit de organisatie. De splitsing van kennissessie en gebruikersraad maakt het makkelijker om de juiste collega aan te laten haken bij elk onderwerp, dus dat is goed. Meepraten over de financiën voelt vreemd: het is niet 'ons' geld, geen bijdrage vanuit de eigen organisatie. Maar we spreken wel graag binnen de thema's mee over de inhoud.
 • De continuïteit van NORA als kennisplatform is waardevol, daar borgen we graag wat er ontwikkeld wordt, zoals nu in de kerngroep. Het is daarmee meer dan alleen de referentiearchitectuur.
 • Ik vertegenwoordig geen formele dochter, maar we hebben wel de NORA Principes opgenomen in onze Enterprise Architectuur, net als DNB (RANBA).
 • Ik wil bij NORA blijvend terecht kunnen voor de uitvoering van mijn werk. Maar ik zal nooit rechtstreeks iets uit noraonline pakken en iemand opdracht geven het te bouwen. Het blijft dus wel een referentiearchitectuur, zij het minder voorschrijvend en meer open.

(16.55 uur) Voorstel nieuwe data gebruikersraad 2019[bewerken]

De nieuwe data zijn inmiddels in de NORA agenda geplaatst en de outlook-verzoeken verstuurd.

Afscheid Secretaris[bewerken]

foto van Menno Gmelig Meijling, aftredend secretaris van de NORA Gebruikersraad, die lacht en een mok omhoog houdt. De mok is aan de boven- en onderrand nog zwart, maar waar de binnenste rand is verwarmd door de inhoud is deze wit met in blauw enkele iconen van NORA-basisprincipes.
Aftredend secretaris Menno Gmelig Meijling met de mok die hij als afscheidscadeau ontving

Menno Gmelig Meijling neemt afscheid als secretaris van de Gebruikersraad. Hij heeft het steeds drukker met architectuurprojecten die een Europese component hebben, zoals de Single Digital Gateway, en kan dit niet meer combineren met deze rol. Wel belooft hij de kennis en ervaring die hij in deze projecten opdoet weer te delen met de NORA Familie, op noraonline.nl en in sessies zoals eerder vandaag op de Gebruikersdag.


Als afscheidcadeau krijgt Menno een 'magische mok' mee, die als hij leeg is zwart oogt. Vul je hem met een hete drank, dan verschijnen de NORA Basisprincipes en de tekst 'NORA, voor een goed gesprek over de inhoud.'

Menno wordt als secretaris opgevolgd door Sandra van Dalen (ICTU). Zij heeft zich tijdens de vergadering voorgesteld aan de aanwezigen.

(17.00 uur) Afsluiting met borrel[bewerken]