NORA Gebruikersraad/2023-04-04

Uit NORA Online
< NORA Gebruikersraad
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Gebruikersraad op dinsdag 4 april 2023, 14.00-17.00 uur (14.00-14.30 Inloop), locatie: hybride (bij DigiGO in Zoetermeer, Locatie Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer en online (Teams).
Doel: Besluit- en visievorming
Doelgroep: Leden van de NORA Gebruikersraad (architecturen & stakeholders) .

14.00 u. - Inloop en welkom bij DigiGO[bewerken]

Locatie Bouwhuis, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Ries Bode, directeur DigiGO heet de 30 aanwezigen (20 fysiek op locatie en 10 via de e-meeting) welkom en maakt ze deelgenoot van de architectuur-plannen van DigiGO.

14.30 u. - Introductie GEBORA als nieuw Familielid[bewerken]

Martijn van Glabbeek, architect en beheerder van de GEBORA (GEBouwde Omgeving Referentie Architectuur) licht in een presentatie (PDF, 2,65 MB) toe wat de GEBORA is, hoe deze past binnen de NORA Familie en welke vraagstukken leven waar reflectie of bijdragen op wordt gevraagd vanuit de Familie.
Het is mooi te horen dat DigiGO bijdragen wil leveren aan de verdere versterking van het domein Bouwen, Wonen en Leefomgeving en daartoe contact zoekt met andere Familieleden, waaronder met name GEMMA, CORA, VERA, MARTHE, EAR/RORA en NORA. Daarbij wordt uitgegaan van waardenketens, die gebaseerd worden op een afsprakenstelsel, met bijbehorende (data)diensten en voorzieningen.


Gevraagd besluit De NORA Gebruikersraad wordt verzocht in te stemmen met GEBORA als nieuw Familielid
De leden van de Gebruikersraad stemmen in met de toetreding van dit nieuwe NORA familielid.

              Welkom DigiGO!

15.15 u. - Mededelingen[bewerken]

 1. De NORA expertgroep IAM heeft een nieuwe actielijst gemaakt met IAM Ontwikkelingen 2023 - Actiepunt 2023-04-04/A: Leden van de GR: Verzoek om contact op te nemen met Harro Kremer als er meer raakvlakken zijn met IAM​​
 2. Vanuit NORA Beheer staan diverse bijeenkomsten gepland voor kennisdeling en aan de slag gaan, zoals het Open Huis van Architectuur, de Data expertgroep in mei en het Familieberaad NORA op 18 april - Actiepunt 2023-04-04/B: Leden van de GR: Verzoek om contact op te nemen met Marieke Vos​​
 3. De architectuur van het Federatief Data Stelsel (FDS) wordt opgenomen in de NORA: dat wordt gezien als de Realisatie van het Toekomstbeeld c.q. Stelsel van Overheidsgegevens:Stelsel van Basisregistraties c.q. Stelsel van Overheidsgegevens
 4. We zien diverse ontwikkelingen waarbij metagegevens relevant zijn, zoals Open op Orde, Federatief Data Stelsel, PLOOI en DUTO(RA). Vanuit NORA Beheer zien we graag dat duidelijk is c.q. wordt hoe daarbij gebruik gemaakt kan worden van (onderdelen van) Gegevensmanagement, zoals met name Standaarden metadatamanagement. Onder meer welke relaties bestaan tussen die metadata standaarden. Dit zal worden uitgezocht, in samenwerking met de expertgroep Gegevensmanagement.

15.30 u. - Ontwikkelingen bij het thema Beveiliging[bewerken]

Guus van den Berg (CIP) heeft een toelichting voorbereid op de status van het thema Beveiliging en de samenwerking van de NORA expertgroep Beveiliging met de NORA expertgroep IAM, met de werkgroep IAM van het Rijk en met de werkgroep Toegang van de GDI, maar kan door omstandigheden niet deelnemen aan het overleg. Dit onderwerp wordt daarom naar een ander moment verplaatst.

15.35 u. - Pauze[bewerken]

15.50 u. – Beheer van Europese architectuur-aspecten[bewerken]

Marijke Salters (ICTU) licht aan de hand van een presentatie (PDF, 239 kB) toe hoe het beheer van het thema Architectuur internationaal als stukje DNA van de NORA Familie in de komende periode nadere invulling zal krijgen.
De hoofdlijnen ervan zijn reeds uitgewerkt, zie Volledigheid en Actualiteit van Europese architectuur-aspecten.
Begonnen wordt met:

 1. Het actualiseren van de pagina met Internationale c.q. Europese standaarden
 2. Het actualiseren van het overzicht van de afstemming van de EIF en NORA
 3. Het hernoemen van de pagina naar Europa i.p.v. Internationaal

Gevraagd besluit De NORA Gebruikersraad wordt verzocht met dit beheer en deze aanpak in te stemmen.
De leden van de Gebruikersraad stemmen in met de voorgestelde wijze van beheer.

16.25 u. - Beheer van architectuurbegrippen[bewerken]

Toine Schijvenaars (ArchiXL) licht via een presentatie (PDF, 138 kB) toe hoe het beheer van het Begrippenkader als stukje DNA van de NORA Familie in de komende periode nadere invulling zql krijgen.
De hoofdlijnen ervan zijn reeds uitgewerkt, zie Volledigheid en Actualiteit van architectuurbegrippen.
Begonnen wordt met:

 1. Het afstemmen van de architectuurbegrippen van de GEMMA en de NORA
 2. Gevolgd door die van de GDI-Architectuur en de NORA
 3. Daarna volgen de architectuurbegrippen van de andere bestuurslagen, te weten: WILMA, PETRA en EAR/RORA.

Gevraagd besluit De NORA Gebruikersraad wordt verzocht met dit beheer en deze aanpak in te stemmen.
De leden van de Gebruikersraad stemmen in met de voorgestelde aanpak van het beheer van architectuurbegrippen. Dit laatste wel met een caveat vanuit NORA Beheer dat voor de samenwerking van private partijen binnen de NORA Familie nog een goed kader opgesteld moet worden, dat een level playing field garandeert en de verwachtingen van binnen en buiten de familie managet door duidelijkheid over rechten, plichten en rollen.

16.55 u. - Actiepunten[bewerken]

De openstaande actiepunten zijn geactualiseerd qua stand van zaken en worden besproken indien daar vragen of opmerkingen over zijn.
Het gaat momenteel om de volgende onderhanden zijnde actiepunten:

 1. Actiepunt 2022-11-15/B: Werkgroep PSA: Het format wordt nu geactualiseerd op basis van de nieuwe versie van de NEN-ISO 42010:2022. In mei is de review gepland, zodat behandeling door de Gebruikersraad op 6 juni kan plaatsvinden.​​
 2. Actiepunt 2023-02-07/F: Eric Brouwer: Het draagvlak voor het Dienstverleningsconcept vergroten door het organiseren van kennis- en ervaringsdelingsbijeenkomsten voor architecten en andere geïnteresseerden van de betrokken organisaties.​​
 3. Actiepunt 2023-02-07/E: Tom Peelen: De NORA-gebruikersraad op de hoogte houden van de ontwikkeling van de doel-architectuur voor Interactie door het samenwerkingsverband van de NORA-community en de architectuurwerkgroepen van de GDI.​​
 4. Actiepunt 2022-11-15/E: NORA Beheer: Afstemmen inzake opvolging D.P. van den Bos (JenV)​​
 5. Actiepunt 2022-11-15/F: NORA Beheer: Afstemmen inzake opvolging Rinus Braak (DICTU)​​


ID Actiehouder Actiepunt Deadline Voortgang Updates
2023-02-07/F Eric Brouwer Het draagvlak voor het Dienstverleningsconcept vergroten door het organiseren van kennis- en ervaringsdelingsbijeenkomsten voor architecten en andere geïnteresseerden van de betrokken organisaties.
In april of mei wordt een hybride bijeenkomst georganiseerd waarin het rapport en het Dienstverleningsconcept worden besproken.
2023-12-31 bezig 4
2023-04-04/B Leden van de GR Verzoek om contact op te nemen met Marieke Vos
Voor wie bezig is met de BIO thema's om aan te geven wat je nodig hebt van de NORA
2023-12-31 voltooid 1
2023-02-07/E Tom Peelen De NORA-gebruikersraad op de hoogte houden van de ontwikkeling van de doel-architectuur voor Interactie door het samenwerkingsverband van de NORA-community en de architectuurwerkgroepen van de GDI.
De Programmeringstafel Interactie van de GDI kan die doel-architectuur gebruiken om regie te voeren op de projecten die van belang zijn voor de interactie tussen burgers en overheid.
2023-12-31 voltooid 2
2022-11-15/B Werkgroep PSA Het format wordt nu geactualiseerd op basis van de nieuwe versie van de NEN-ISO 42010:2022. In mei is de review gepland, zodat behandeling door de Gebruikersraad op 6 juni kan plaatsvinden.
Het nieuwe PSA format is vastgesteld in de bijeenkomst van 6 juni 2023 en bestuurlijk bekrachtigd in de Architectuurraad GDI / DO van 28 augustus 2023.
voltooid 2
2022-11-15/E NORA Beheer Afstemmen inzake opvolging D.P. van den Bos (JenV)
Verloopt via Rene Luyten (RvdK) en AF JenV
voltooid 2
2022-11-15/F NORA Beheer Afstemmen inzake opvolging Rinus Braak (DICTU)
Geen verdere actie vanuit DICTU vernomen.
geparkeerd 2
2023-04-04/A Leden van de GR Verzoek om contact op te nemen met Harro Kremer als er meer raakvlakken zijn met IAM
De gevolgen voor de IAM-pagina's in de wiki aangeven n.a.v. de invoering van de Wdo
2023-12-31 voltooid 1


Voor het volledige overzicht van actiepunten, zie de tabel: Actiepunten

17.10 u. Afsluiting met een groepsfoto en een borrel  :-)[bewerken]