NORA en haar dochters, hoe verloopt de toepassing in de praktijk?

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenNORA en haar dochters, hoe verloopt de toepassing in de praktijk?[bewerken]

donderdag 12 juni 2014 - NORA geeft met haar dochters - GEMMA, MARIJ, PETRA en WILMA - invulling aan de samenhang van de overheidsarchitectuur. De dochters die betrekking hebben op keten- of domeinarchitecturen zijn misschien iets minder bekend in brede kring, maar hun aantal - 18 - is indrukwekkend. Op het platform Via Nova Architectura leest u een interview over de drie dochters in de praktijk: hoe verloopt de toepassing en welke nieuwe ontwikkelingen vinden plaats? Aan het woord:

  • Adrie Spruit, contactpersoon voor GEMMA, de GEMeentelijke ModelArchitectuur.
  • Willem Kossen, voorzitter van de domeingroep architectuur SUWI-keten en contactpersoon voor de Ketenarchitectuur Werk en Inkomen (KarWei).
  • Arjan van Dijk, over de COrporatie Referentie Architectuur (CORA).

Gemeentes willen ontzorgd worden

Spruit vertelt dat er onder gemeenten altijd veel behoefte is geweest aan een landelijke referentiearchitectuur. "Architectuur geeft richting en zorgt voor samenhang; samenwerken lukt alleen met een uniforme inrichting van ICT. Als een overheid daar niet op stuurt, dan lukt die samenwerking niet. Het mooie is dat bestuurders architectuur kunnen gebruiken om greep te krijgen op hun ICT-omgeving. Zo kunnen ze ICT-plannen laten toetsen aan NORA of GEMMA voor ze deze goedkeuren."

Bij het GEMMA-team van KING staat nu de toepassing van architectuur voor de drie decentralisaties volop in de aandacht. Volgens Spruit een mooi voorbeeld van de brug die de dochters slaan tussen NORA en de praktijk. "GEMMA is makkelijker toe te passen bij de decentralisaties dan NORA, maar als je denkt in stapeling van architecturen dan kom je ook bij de principes en oplossingen in NORA uit."

KarWei: 'meer een neef van NORA'

"NORA-dochter?" Kossen ziet KarWei meer als 'een neef van NORA'. De voorloper van KarWei is gelijk gestart met NORA en de architecturen zijn los van elkaar ontwikkeld. We zijn in de SUWI-ketenarchitectuur organisch meegegroeid met de bouw van het digitaal klantdossier voor UWV. Daarna zijn we in 2 jaar tijd tot de huidige vorm getransformeerd en vanaf versie 2.0 zijn we aangehaakt bij de NORA."

KarWei geeft richting aan een van de belangrijkste uitdagingen van de e-overheid: wat is nodig als je als overheidsorganisatie echt gaat samenwerken met een andere overheidsorganisatie? "Goed werkende keten-ICT is een voorwaarde voor een goed werkende overheid. Wat we zien, is dat het KarWei gedachtegoed gretig aftrek vindt; er zijn allerlei organisaties die komen shoppen bij ons. Afgemeten aan kennisoverdracht zijn er overal stukjes KarWei terug te vinden."

CORA bij toeval ontstaan

Van Dijk was in 2009 bezig met de ontwikkeling van een informatiestrategie voor de Amsterdamse corporatie Ymere. CORA is in dat proces bij toeval is ontstaan. "Ik bezocht een tiental andere corporaties met vragen over hun informatiestrategie. Benieuwd hoe zij dingen zagen. Dat mondde uit in de lancering van CORA 1.0 in maart 2010. Vervolgens hebben we in 2011 versie 2.0 geïntroduceerd en in 2012 volgde de 3.0. In elke versie hebben we meer uitgewerkt. Ook is de VERA [red.Volkshuisvesting Referentie Architectuur] ontwikkeld, de technische vertaalslag van CORA. We zijn nu samen met BZK en koepelorganisatie Aedes de mogelijkheden aan het verkennen voor de oprichting van een kwaliteitsinstituut voor woningcorporaties, zoals KING voor de gemeenten. Daar willen we CORA, VERA en een aantal andere sectorstandaarden centraal borgen."

Bron: dit bericht is een samenvatting van een artikel door Mariëlle Roozemond dat is gepubliceerd op het online platform Via Nova Architectura.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.