NPR-ISO TR 23081-3

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: NPR-ISO TR 23081-3
ID: NPR-ISO/TR 23081-3:2011
Type: Standaard
PublicatiedatumDatum waarop document het laatst is gepubliceerd (http://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/eigenschappen/dcterms.modified): 2011/09/01
Versie: 2011


InformatieBetekenisvolle gegevens. en documentatie - Beheren van metagegevens voor archiefbescheiden - Deel 3: Zelf-beoordelingsmethode.

Dit is een praktische leidraad voor het uitvoeren van een self-assessment wat betreft de creatie en vastlegging van metagegevens en de controle hierop. Deze Praktijkrichtlijn is gebaseerd op de standaarden NEN-ISO 23081-1 (Principes voor beheren van metagegevens voor archiefbescheiden) en NEN-ISO 23081-2 (Conceptuele en implementatieaspecten van deze principes).

De self-assessment helpt o.a. om:

  • de huidige stand van zaken in kaart te brengen
  • prioriteiten te stellen wat wanneer aan te pakken
  • vast te stellen welke eisen van ISO 23081-1:2006 en ISO 23081-2:2009 het meest van belang zijnWaar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening:
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.:

Duurzame Toegankelijkheid, Semantiek

Meer informatie

Gerelateerd

NEN-ISO 23081-1, NEN-ISO 23081-2