NTA 9040 (ihkv het ondernemingsdossier)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: NTA 9040 (ihkv het ondernemingsdossier)
ID: NTA 9040
Type: Standaard

Publicatiedatum: 2012/07/01In de aangemelde NTA worden afspraken over het koppelvlak waarover informatie wordt uitgewisseld binnen het ondernemingsdossier-concept beschreven. De standaard maakt het mogelijk dat meerdere aanbieders en branches in verschillend tempo en met eigen invulling een ondernemingsdossier kunnen starten.


Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: De standaard is van toepassing voor overheden die expliciet met ondernemingen hebben afgesproken een Ondernemingsdossier in te zetten voor de informatie-uitwisseling met ondernemingen. De standaard werkt op drie functionele gebieden van de informatie-uitwisseling tussen ondernemingen en overheden:# Het ondersteunen van ondernemingen bij het geautomatiseerd bepalen van de relevante voorschriften en bijbehorende maatregelen voor vastlegging in een Ondernemingsdossier;#Het faciliteren van het digitaal indienen van aanvragen en meldingen vanuit een Ondernemingsdossier;# Het gebruik van een Ondernemingsdossier als bron van bedrijfsinformatie in het kader van het toezicht.
  • Werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector


Meer informatie  • Beheerorganisatie: NENGerelateerd

Ondernemingsdossier

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Er is nog geen informatie over toepassing van deze standaard opgenomen in NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur.

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen