Nederlands Rassenregister (NRR)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Nederlands Rassenregister (NRR)
Inhoud: Door de Raad voor plantenrassen goedgekeurde ras van een groente- of landbouwgewas 
Type: Sectorregistraties
Subtype: Diensten en producten


Domein: Domein Landbouw natuur en voedselOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Raad voor plantenrassen


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Door de Raad voor plantenrassen goedgekeurde ras van een groente- of landbouwgewas 

Beschrijving

Om een ras van een groente- of landbouwgewas binnen de Europese Unie (EU) te kunnen verhandelen, moet het toegelaten zijn tot de rassenverkeerslijst. Als een ras op de nationale rassenverkeerslijst staat van minstens één EU-lidstaat, mag het in de hele EU verhandeld worden. De nationale rassenverkeerslijst van Nederland is opgenomen in het Nederlands Rassenregister. Toelating is een taak van de Raad voor plantenrassen. De Raad voor plantenrassen beheert het Nederlands Rassenregister.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005