Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)
Inhoud: Deskundigen die werkzaam zijn in een strafrechtelijke context
Type: Sectorregistraties
Subtype: Erkenning personen


Domein: Domein RechtspraakOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV)
Bronhouder: onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Deskundigen die werkzaam zijn in een strafrechtelijke context

Beschrijving

De Wet deskundige in strafzaken stelt eisen aan de kwaliteit, betrouwbaarheidDe mate waarin de organisatie zich voor de informatievoorziening kan verlaten op een informatiesysteem. De betrouwbaarheid van een informatiesysteem is daarmee de verzamelterm voor de begrippen beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. en bekwaamheid van deskundigen. Deze wet is op 1 januari 2010 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is ook het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) opgericht. Het eerste deskundigenregister met een wettelijke basis, onafhankelijke positie en structurele financiering. Aan het hoofd van het NRGD staat het onafhankelijke College gerechtelijk deskundigen.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Wet deskundige in strafzaken
  • Besluit register deskundige in strafzaken