Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV)
Inhoud: Vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij
Type: Sectorregistraties
Subtype: Vervoersmiddelen


Domein: Domein Landbouw natuur en voedselOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Bronhouder: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij

Beschrijving

Een onderdeel van duurzame visserij is het in stand houden van de vissoort. De overheid moedigt duurzame visserij aan door subsidies en regels. Een van de regels is dat vissersvaartuigen die worden gebruikt voor de beroepsvisserij worden geregistreerd.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Besluit registratie vissersvaartuigen 1998