Nederlandse burgerluchtvaartuigen

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Nederlandse burgerluchtvaartuigen
Inhoud: Alle in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Vervoersmiddelen


Domein: Domein Milieu ruimte en waterOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
Bronhouder: Inspectie Leefomgeving en Transport


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Alle in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen

Beschrijving

Registratie van Nederlandse luchtvaartuigen 


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Regeling inschrijving Nederlandse burgerluchtvaartuigen