Neonatale Hielprik Screening

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Neonatale Hielprik Screening
Inhoud: Resultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderen
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Resultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderen

Beschrijving

Resultaten van de Neonatale Hielprik Screening (de hielprik) van pasgeboren kinderen wordt bijgehouden in deze registratie. Vijf laboratoria leveren uitslagen van bloedonderzoek via gespecificeerde elektronische berichten.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

  • Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
  • Wet bescherming persoonsgegevens