Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenOver deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over kinderen met een afwijkende hielprikuitslag

Beschrijving

NEORAH is de NEOnatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening, een landelijke database waarin gegevens worden vastgelegd over kinderen die met een afwijkende hielprikuitslag worden verwezen naar de zorg voor diagnostiek en behandeling. NEORAH is bedoeld om de informatie-uitwisseling tussen screening en zorg te digitaliseren ten behoeve van monitoring, evaluatie en onderzoek. Het leidt ook tot een betere kwaliteitsborging van het programma. Het systeem voldoet aan de eisen die gesteld worden in het kader van privacy van medische gegevens.


Informatie

Wettelijke grondslag:
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)