Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


afbeelding van een silo met de tekst sectorregistratie.

Naam: Neonatale registratie afwijkende hielprikscreening
Inhoud: Gegevens over kinderen met een afwijkende hielprikuitslag
Type: Sectorregistraties
Subtype: Gebeurtenissen


Domein: Domein Gezondheid en zorgOrganisaties
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Bronhouder: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)


Over deze sectorregistratie is momenteel geen verdere detailinformatie beschikbaar. De informatie is afkomstig uit een wetsscan. Peildatum is 1 oktober 2014.

Inhoud

Gegevens over kinderen met een afwijkende hielprikuitslag

Beschrijving

NEORAH is de NEOnatale Registratie Afwijkende Hielprikscreening, een landelijke database waarin gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd worden vastgelegd over kinderen die met een afwijkende hielprikuitslag worden verwezen naar de zorg voor diagnostiek en behandeling. NEORAH is bedoeld om de informatie-uitwisseling tussen screening en zorg te digitaliseren ten behoeve van monitoring, evaluatie en onderzoek. Het leidt ook tot een betere kwaliteitsborging van het programma. Het systeem voldoet aan de eisen die gesteld worden in het kader van privacy van medische gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd.


InformatieBetekenisvolle gegevens.

Wettelijke grondslag:

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)