NkBR (Normenkader Beveiliging Rijkskantoren)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
 
NORA is gebaseerd op bestaand overheidsbeleid (nationaal en Europees) en op de instrumenten die in het kader van dat beleid zijn ontwikkeld, zoals wetten, regels, kamerstukken en bestuursakkoorden.

Eigenschappen

BeschrijvingHet NkBR is gerubriceerd als Departementaal Vertrouwelijk en daardoor alleen beschikbaar voor medewerkers van de Rijksoverheid. Het NkBR is de praktische vertaling en uitwerking van het 'Zoneringmodel rijkskantoren, Model voor de inrichting en beveiliging van de Te Beschermen Belangen'. Dit kader/deze baseline is van toepassing voor iedere organisatie die in een rijkskantoor wordt gehuisvest. Dit is uitgewerkt in beveiligingsmaatregelen voor alle zones.
OrganisatieOpstellers van de Expertgroep Fysieke Beveiliging: Directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR), Defensie, Belastingdienst, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), FMHaaglanden (FMH), Bureau Rijks Beveiligingsambtenaar (BVA), klankbordgroep diverse departementen en gebruikers. Vaststeller: Interdepartementale Commissie Huisvesting en Faciliteiten (ICFH).
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel
Status toelichtingVersie 1.0 van het NkBR dateert van 25 april 2013 en versie 2.0 van het NkBR dateert van 4 maart 2016.
Publicatiedatum2016/03/04

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt