OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting)

ID: OAI-PMH

Type: Standaard
Publicatiedatum: 2008/12/07
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:OAI-PMH

Status actualiteit: Actueel [1]

Vindbaarheid van leermaterialen
OAI-PMH is een standaard voor harvesting van metadata uit repositories. Met metadata worden kenmerken van en extra opgeslagen informatie over een document of ander object bedoeld. Te denken valt aan auteursgegevens, titel, uitgever, taal, etc. Een repository is een bibliotheek met documenten/objecten (ook wel ‘content’ genoemd), bijvoorbeeld een (digitaal) archief. OAI-PMH maakt het mogelijk om deze metadata (dus niet de documenten/objecten zelf) uit verschillende repositories te verzamelen. Vanuit een centraal systeem kan dan gezocht worden naar documenten/objecten in de verschillende aangesloten repositories., Door het op een eenduidige wijze ontsluiten van documenten of objecten uit repositories is informatie beter vindbaar en herbruikbaar. 


  • Nut: Door het op een eenduidige wijze ontsluiten van documenten of objecten uit repositories is informatie beter vindbaar en herbruikbaar. Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: Het vraaggestuurd aanbieden en ophalen van verzamelingen metadata uit bibliotheken met (digitale) documenten of andere objecten gericht op leermaterialen en cultureel erfgoed, met als doel het opnemen van deze metadata in een centrale bibliotheek en/of het verrijken van eigen gegevens.
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de publieke sector

Meer informatie

Gerelateerd

NL-LOM

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Aanbevolen)