OIDC (OpenID Connect)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


Standaard.png
Naam: OIDC (OpenID Connect)
ID: OIDC
Type: Standaard
Versie: 1.0
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl
Authenticatie


OIDC bouwt voort op OAuth 2.0. Het maakt het mogelijk om andere authenticatievoorzieningen middels een routeringsvoorziening te ontsluiten. Bovendien geeft het de mogelijkheid om meerdere attributen of andere type identifiers mee te geven.


  • Nut: OpenID Connect (OIDC) is een open en gedistribueerde manier om één authenticatiedienst naar keuze te kunnen hergebruiken bij meerdere (semi-)overheidsdienstverleners, bij gebruik vanuit onder andere webapplicaties en mobiele apps. Belangrijkste redenen om op OIDC in te zetten is de actieve ontwikkelingen en de mobile-first strategie ondersteuning van digitale overheidsdiensten.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: OpenID Connect (OIDC) kan toegepast worden bij het beschikbaar stellen van federatieve authenticatiediensten.
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en instellingen uit de publieke sector.

Meer informatie

Gerelateerd

SAML (Security Assertion Markup Language), OAuth

Realiseert

Lijst Open Standaarden - Aanbevolen