OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoekenStandaard.png
Naam: OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)

ID: OWMS

Type: Standaard
Laag 3: Informatielaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: FS:OWMS

Status actualiteit: Actueel [1]

Metadata overheidsinformatie
OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheid en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet., OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren. De versie voor Pas Toe of Leg Uit is 4.0.

  • Nut: OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: OWMS moet worden toegepast op het aanbieden van metadata over publieke informatieobjecten op internet.Op 24 mei 2018 is de omschrijving van het functioneel toepassingsgebied door het Overheidsbrede Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) opnieuw bekrachtigd. 
  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) en instellingen uit de (semi-) publieke sector.
  • Waarvoor geldt de verplichting: De standaard is verplicht bij de bouw of doorontwikkeling van een website waarop meta-data wordt gebruikt.

Het gebruiken van meta-data is op zich niet verplicht. Maar als een website meta-data gebruikt, is OWMS verplicht.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Samenwerkende catalogi

Gerelateerd

IPM, RDF, SKOS

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit, Dublin Core metadata element set

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRT (Basisregistratie Topografie)OWMS is wel van toepassing, maar PDOK hanteert via het Nationaal GEO Register de wettelijk vastgelegde standaarden, gebaseerd op Inspire en ISO volgens het zogenaamde NL profiel. Data.overheid.nl harvest het NGR met behulp van de CSW standaard (Catalogue Services for the Web’ een OGC-Geostandaard (Open Geospatial Consortium), ook onderdeel van INSPIRE). De BRT voldoet dus niet aan de standaard maar voldoet wel aan alternatieve internationale standaarden. Er zijn geen interoperabiliteitsproblemen hierdoor.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De toegang tot BRV-data is op data.overheid.nl in overeenstemming met OWMS gemetadateerd beschikbaar.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
OndernemerspleinDe informatie op de website is gemetadateerd volgens een eigen model die past bij de metadatering van de partners.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Samenwerkende catalogiSamenwerkende catalogi is volledig gebaseerd op OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
ODC-NoordOorspronkelijk stond de implementatie van OWMS gepland voor Q4 2018. De website van ODC-Noord is in een eerste fase herbouwd, maar nog niet op het gewenste platform. Begin september start hiervoor de tweede fase waarbij naast de webrichtlijnen ook aan OWMS standaard zal worden voldaan. Volledige implementatie is gepland voor Q4 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlOverheid.nl is gemetadateerd conform OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
PDOKPDOK ontsluit metadata via het NGR (www.nationaalgeoregister.nl), deze gaat in ieder geval uit van ISO en INSPIRE (en NL profielen). Data.overheid.nl harvest het NGR. v.w.b. OWMS: https://data.overheid.nl/nationaal-georegister.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
PKIoverheidHet PKIoverheid deel van de website van Logius voldoet aan de standaard, maar niet op de website van PKIoverheid (deze informatie is niet bedoeld voor hergebruik van overheidsinformatie).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021
Rijksoverheid.nlDe beleidskeuzes (contentmodellen) zijn in te zien in het Informatie Publicatie Model (IPM) bij het OWMS (zie: http://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 202011 februari 2021

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

  1. Afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie: (Verplicht (pas toe leg uit))