OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 23 februari t/m 23 maart 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Standaard.png
Naam: OWMS (Overheid.nl Web Metadata StandaardEen document dat een set van regels bevat die beschrijven hoe mensen materialen, producten, diensten, technologieën, taken, processen en systemen dienen te ontwikkelen en beheren)
ID: OWMS
Type: StandaardOWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden. en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.

De versie voor Pas Toe of Leg Uit is 4.0.

Waar toepasbaar

  • Toepassingsgebied: Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet
  • Werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector


Meer informatie  • Beheerorganisatie: Werkmaatschappij-KOOPGerelateerd

IPM

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit, Dublin Core metadata element set

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

Voorziening Toelichting Oordeel Relevantie Volgens bron Gepubliceerd op
BRT (Basisregistratie Topografie) OWMS is wel van toepassing, maar PDOK hanteert via het Nationaal GEO Register de wettelijk vastgelegde standaarden, gebaseerd op Inspire en ISO volgens het zogenaamde NL profiel. Data.overheid.nl harvest het NGR met behulp van de CSW standaard (Catalogue Services for the Web' een OGC-Geostandaard (Open Geospatial Consortium), ook onderdeel van INSPIRE). De BRT voldoet dus niet aan de standaard maar voldoet wel aan alternatieve internationale standaarden. Er zijn geen interoperabiliteitsproblemen hierdoor. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen) De toegang tot BRV-data is op data.overheid.nl in overeenstemming met OWMS gemetadateerd beschikbaar. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
MijnOverheid OWMS wordt niet ondersteund, want de web content van MijnOverheid is specifiek voor MijnOverheid en wordt dus niet uitgewisseld met andere partijen. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Ondernemersplein De informatie op de website is gemetadateerd volgens een eigen model die past bij de metadatering van de partners. voldoet niet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Samenwerkende catalogi Samenwerkende catalogi is volledig gebaseerd op OWMS. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
ODC-Noord Hier is nog aandacht voor geweest in versie 1.0 van de ODC-Noord website. OWMS wordt meegenomen in de volgende versie. De update hiervoor is voor 2018 verwacht. gepland van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Overheid.nl Overheid.nl is gemetadateerd conform OWMS. voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
PKIoverheid Op website van Logius ja, maar niet op de website van PKIoverheid (info is niet bedoeld voor hergebruik van overheidsinformatie). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018
Rijksoverheid.nl De beleidskeuzes (contentmodellen) zijn in te zien in het InformatieBetekenisvolle gegevens. Publicatie Model (IPM) bij het OWMS (zie: http://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid). voldoet van toepassing Monitor Open Standaardenbeleid 2017 8 maart 2018

Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Hulpmiddelen