OWMS

Uit NORA Online
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Onderdeel van
Lijsten & Verwijzingen
Contact
NORA Beheer
nora@ictu.nl
Status
Uitgefaseerd
Status is afgeleid van Status bij Forum Standaardisatie (Archief
Naam
OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)
ID

OWMS

Type

Standaard

Wijzigingsdatum
Laag Vijflaagsmodel
Laag 3: Informatielaag
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl.
Schaduwkopie: OWMS


Metadata overheidsinformatie
OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheid en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.

De versie voor Pas Toe of Leg Uit is 4.0.
  • Nut: OWMS definieert meta-data die de eigenschappen en structuur beschrijven van informatie die de overheid op het Internet publiceert. Hierdoor wordt de overheidsinformatie op het Internet beter vindbaar en beter te interpreteren.
  • Werking: OWMS specificeert een verzameling meta-data, dat wil zeggen gegevens die gegevens beschrijven. Het doel van meta-data is de eigenschappen van ongestructureerde gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van een website) te kenmerken zodat deze meer structuur krijgen en beter te zoeken en interpreteren zijn. OWMS is gespecificeerd als Dublin Core Application Profile (DCAP) volgens de principes van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). OWMS beschrijft 'informatieobjecten' die de overheid op het Internet publiceert, zoals artikelen, kamerstukken, bekendmakingen en formulieren. Een beschrijving van een 'informatieobject' bestaat uit een verzameling eigenschappen met hun waarden, bijvoorbeeld 'Taal: Nederlands'. OWMS gebruikt deels eigenschappen gespecificeerd door het DCMI zoals Taal, en definieert daarnaast een aantal nieuwe eigenschappen zoals Eindverantwoordelijke. Om aan OWMS te voldoen moet de beschrijving van een informatieobject tenminste een aantal vaste eigenschappen bevatten, waaronder Identificatie', 'Titel', 'Informatietype', 'Taal', 'Datum laatste wijziging en Maker of Eindverantwoordelijke. Deze minimale set eigenschappen heet de 'OWMS kern'. De OWMS standaard laat uitbreiding toe met eigenschappen en waarden voor specifieke toepassingen. Doorgaans wordt OWMS toegepast in centrale voorzieningen die informatie verzamelen uit decentrale bronnen. Voor zo'n voorziening wordt dan een toepassingsprofiel gemaakt. Voorbeelden van dergelijke toepassingsprofielen staan op http://standaarden.overheid.nl/owms.


Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebied: OWMS moet worden toegepast op het aanbieden van metadata over publieke informatieobjecten op internet.

 

  • Organisatorisch werkingsgebied: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector
  • Waarvoor geldt de verplichting: De standaard is verplicht bij de bouw of doorontwikkeling van een website waarop meta-data wordt gebruikt.

Het gebruiken van meta-data is op zich niet verplicht. Maar als een website meta-data gebruikt, is OWMS verplicht.

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Samenwerkende catalogi

Gerelateerd

IPM

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit, Dublin Core metadata element set

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRT (Basisregistratie Topografie)OWMS is wel van toepassing, maar PDOK hanteert via het Nationaal GEO Register de wettelijk vastgelegde standaarden, gebaseerd op Inspire en ISO volgens het zogenaamde NL profiel. Data.overheid.nl harvest het NGR met behulp van de CSW standaard (Catalogue Services for the Web’ een OGC-Geostandaard (Open Geospatial Consortium), ook onderdeel van INSPIRE). De BRT voldoet dus niet aan de standaard maar voldoet wel aan alternatieve internationale standaarden. Er zijn geen interoperabiliteitsproblemen hierdoor.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De toegang tot BRV-data is op data.overheid.nl in overeenstemming met OWMS gemetadateerd beschikbaar.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordOorspronkelijk stond de implementatie van OWMS gepland voor Q4 2018. De website van ODC-Noord is in een eerste fase herbouwd, maar nog niet op het gewenste platform. Begin september start hiervoor de tweede fase waarbij naast de webrichtlijnen ook aan OWMS standaard zal worden voldaan. Volledige implementatie is gepland voor Q4 2019.geplandvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden