OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 23 februari t/m 23 maart 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Standaard.png
Naam: OWMS (Overheid.nl Web Metadata Standaard)
ID: OWMS
Type: Standaard

OWMS is een semantische standaard voor metadata, de eigenschappen om informatieobjecten mee te beschrijven. Het voorschrijven van een semantische standaard voor metadata verhoogt de vindbaarheidHoudt in dat informatie binnen redelijke termijn kan worden gevonden. en de samenhang van informatie die door overheidsorganisaties wordt aangeboden op internet.

De versie voor Pas Toe of Leg Uit is 4.0.Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi) publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

Samenwerkende catalogi

Gerelateerd

IPM

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit, Dublin Core metadata element set

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BRT (Basisregistratie Topografie)OWMS is wel van toepassing, maar PDOK hanteert via het Nationaal GEO Register de wettelijk vastgelegde standaarden, gebaseerd op Inspire en ISO volgens het zogenaamde NL profiel. Data.overheid.nl harvest het NGR met behulp van de CSW standaard (Catalogue Services for the Web' een OGC-Geostandaard (Open Geospatial Consortium), ook onderdeel van INSPIRE). De BRT voldoet dus niet aan de standaard maar voldoet wel aan alternatieve internationale standaarden. Er zijn geen interoperabiliteitsproblemen hierdoor.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen)De toegang tot BRV-data is op data.overheid.nl in overeenstemming met OWMS gemetadateerd beschikbaar.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
MijnOverheidOWMS wordt niet ondersteund, want de web content van MijnOverheid is specifiek voor MijnOverheid en wordt dus niet uitgewisseld met andere partijen.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
OndernemerspleinDe informatie op de website is gemetadateerd volgens een eigen model die past bij de metadatering van de partners.voldoet nietvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Samenwerkende catalogiSamenwerkende catalogi is volledig gebaseerd op OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
ODC-NoordHier is nog aandacht voor geweest in versie 1.0 van de ODC-Noord website. OWMS wordt meegenomen in de volgende versie. De update hiervoor is voor 2018 verwacht.geplandvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Overheid.nlOverheid.nl is gemetadateerd conform OWMS.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PKIoverheidOp website van Logius ja, maar niet op de website van PKIoverheid (info is niet bedoeld voor hergebruik van overheidsinformatie).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Rijksoverheid.nlDe beleidskeuzes (contentmodellen) zijn in te zien in het InformatieBetekenisvolle gegevens. Publicatie Model (IPM) bij het OWMS (zie: http://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden