Omgevingswet

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

Publicatiedatum2023/01/01
OrganisatieOverheid
Externe verwijzinghttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet
BeschrijvingVerzamelwet die verschillende wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water op elkaar afstemt.
BrontypeWet of ministerieel besluit
ToelichtingHet omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet: - de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen; - duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren; - gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven om hun omgevingsbeleid af te stemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. En de houding bij het beoordelen van initiatieven is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

inwerkingtreding uitgesteld tot 1-7-2022
Laag binnen vijflaagsmodel1
ContactpersoonTom Peelen
Status actualiteitConcept
Status toelichtingMinister de Jonge beraad zich over de invoeringsdatum. Lees [Minister De Jonge wil verantwoorde invoering Omgevingswet].

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt