Onderzoek toepassing van NORA Principes

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

woensdag 12 december 2018 - In opdracht van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikersraad zijn Martin van den Berg (DNB) en Robert van Wessel (ICTU) gestart met een onderzoek naar de toepassing van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om de praktische bruikbaarheid van de basis- en afgeleide-principes te vergroten en om ‘good practises’ over de toepassing van deze principes te achterhalen. Zodoende kunnen we verbeteringen doorvoeren op die gebieden.

In de afgelopen twee jaar zijn al specifiek een drietal principes onder handen genomen (AP16, AP17 en AP19) en zijn de Informatiebeveiligingsprincipes geactualiseerd (AP40, AP41, AP42, AP43, AP44). Nu kijken we ook naar compleetheid en andere kwaliteitsaspecten van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes op verzoek van een aantal NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikers.

Werkwijze

We maken graag gebruik van kennis uit de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur community. Vandaar dat we een zo’n 50-tal actieve NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikers hebben benaderd (aanspreekpunten van de architecturen uit de NORA Familie en geïnteresseerden in onze nieuwsbrief) met een online vragenlijst waar ze hun ideeën en verbetersuggesties in kwijt kunnen. Hierin komen vragen aan de orde als:

  • Op wat voor manier maakt je momenteel gebruik van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes?
  • Hoe ervaart je de bruikbaarheid van de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes binnen je organisatie en wat zou je eraan willen verbeteren?
  • Welke belangrijke onderwerpen ontbreken momenteel in de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principes?

De vragenlijst staat open tot het einde van het jaar en in een later stadium wordt de vragenlijst ook opengezet voor de gehele NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur community en andere geïnteresseerden. Voor vragen graag even een bericht naar robert.van.wessel@ictu.nl.

Zie voor meer nieuws de nieuwspagina.