Ontvankelijk

Uit NORA Online
< OntvankelijkOntvankelijk/Concept
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon

Elementtype
Doel (2020)
ID
Status
Concept
Bron

(stelling)

Als burger kan ik klachten of meldingen en ideeën voor verbeteringen eenvoudig kwijt. De overheid herstelt fouten, compenseert tekortkomingen en gebruikt klachten om daarvan te leren. In haar regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om mensen meer regie te geven op hun eigen gegevens. Dat betekent dat burgers in beginsel hun gegevens kunnen inzien en digitaal kunnen delen met derden, bijvoorbeeld als dat nodig is om iets te regelen. Het identificeren en betrekken van belanghebbenden is een belangrijk onderdeel van ieder innovatietraject. Door technologieën op een democratische wijze te ontwikkelen en implementeren, kunnen waarden, belangen, verwachtingen en zorgen beter in het ontwerp worden meegenomen.

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Vertrouwenrealiseert Ontvankelijk

Onderliggende principes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Implicaties
Voorbeelden
Toepassingsgebied