Open Huis van de Architectuur december 2023

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Bijeenkomst van NORA Open Huis van de Architectuur op donderdag 7 december 2023, 09.00-17.00 uur, locatie: hybride, ICTU en online (Teams).
Doel: kennismaken, sparren, kennis delen, ervaringen vergelijken, samenwerken
Doelgroep: Architecten in de publieke sector
Aanmelden: Deelname bij ICTU / Deelname online.


Overheidsarchitectuur is een vak en dat vak leer je niet in je eentje: je hebt collega’s nodig om mee te sparren, kennis te delen, ervaringen te vergelijken en je toolbox te vullen. Voor iedereen die die collega’s ook buiten de eigen organisatie zoekt willen we bij NORA een ontmoetingsplek creëren. Vanaf Q2 2023 organiseren we daarom elk kwartaal een NORA Open Huis van de Architectuur bij ICTU (Den Haag, tegenover Station Laan van NOI).

Op donderdag 7 december a.s. vond het derde Open Huis van de Architectuur plaats. Deze dag stond in het teken van Europa: hoe ze zichzelf hebben georganiseerd, hoe wetgeving tot stand komt, de trends en ontwikkelingen die spelen en de impact die dit heeft op de architectuur en werkzaamheden voor onze overheidsdienstverlening.

In de ochtend begonnen een tiental architecten de dag op een werkplek bij ICTU. Een mooi moment voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen. Na een gezellige lunch was er een hybride kennissessie met 27 fysiek aanwezigen en nog 14 deelnemers via Teams.

Europa, organisatie en wetgeving[bewerken]

Timo Bravo Rebolledo en Xander van der Linde van de ICTU Vakgroep Europa trapten af met allereerst een uitleg over Europa. Wat zijn er allemaal voor organen, hoe verhouden die zich tot elkaar en wat voor weg legt Europese wetgeving af voordat het tot vaststelling komt? Vervolgens bespraken we de wetgeving met betrekking tot digitalisering. Wat zijn de prioriteiten van de Europese Commissie en welke wetgeving is van belang voor Nederland. Vooral dit laatste was een eyeopener met de wolk van 170 wetten die door de Vakgroep Europa in kaart zijn gebracht. Er gingen dan ook meteen stemmen op om zo’n overzicht als startpunt op te nemen op NORAonline met verdere verwijzingen naar achtergrondinformatie. NORA Beheer zal dat oppakken voor de algemene EU wet- en regelgeving. De beheerders van de andere overheidsarchitecturen kunnen daar dan gebruik van maken en aanvullen met de voor hun domein specifieke EU wet- en regelgeving.

Wat ook opviel was de enorme verwevenheid bij de verschillende wetten. Als je ze in kaart brengt, merk je dat deze onderling ook steeds naar elkaar verwijzen. Het is handig om deze EU wet- en regelgeving in een semantische wiki op te nemen, zodat we die relaties digitaal vastleggen en daardoor beter kunnen beheren en ook eenvoudig inzichtelijk kunnen maken. Zie bijvoorbeeld AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Tot slot gaven Timo en Xander een overzicht met linken waar je zelf verder op zoek kunt gaan naar kennis. We zullen dit overzicht opnemen in NORAonline, maar je kunt het ook vinden in de presentatie (PDF, 5,89 MB).

Impact wetgeving op architectuur[bewerken]

Na een korte pauze ging Eric Brouwer verder met de impact van de wetgeving op onze architectuur. In NORA zijn de Europese ontwikkelingen in het kader van het European Interoperability Framework (EIF) verankerd. Als je je eigen (overheids)architectuur baseert op de NORA, sluit je dus automatisch aan op de Europese ontwikkelingen. Vorig jaar is door een werkgroepje een verkenning gedaan naar de Interoperable Europe Act. Dit is voor alle architecturen interessant en daarom gepubliceerd op NORAonline. Het zou mooi zijn als we de wiki van NORAonline kunnen gebruiken om kennis over Europese wetgeving die belangrijk is voor onze architectuur verder in kaart te brengen met elkaar. En dan niet als nieuwe ambitie, maar het is juist goed om bestaande ambities hierin bij elkaar te brengen. In NORAonline hebben we een sectie Beleidskaders. Daarin zouden we nieuwe Europese wet- en regelgeving kunnen identificeren. Als er al mensen zijn die onderdelen geanalyseerd hebben, zouden we die analyses daarin op kunnen nemen en beheren. Ook kunnen we dan kijken wat voor wijzigingen er in NORA plaats moeten vinden naar aanleiding van de analyses.

Oproep[bewerken]

Heb jij input voor zo’n nieuw onderdeel op NORAonline, ofwel omdat jij zelf analyses hebt gemaakt of omdat jij mensen kent die hiermee bezig zijn, denk dan met ons mee hoe we dit kunnen aanpakken, bijvoorbeeld in een nieuw op te starten expertgroep Europa. We komen graag met jullie in gesprek. Stuur ons een mailtje via nora@ictu.nl.

Open Huis van de Architectuur 2024[bewerken]

Ook volgend jaar gaan we door met het Open Huis van de Architectuur. Zet de volgende data vast in je agenda: 5 maart, 5 juni, 5 september en 3 december. De onderwerpen staan op dit moment nog niet vast, maar we hebben er wel al wat mooie ideeën over. Heb jij nog suggesties voor een goed onderwerp, laat het ons dan weten via nora@ictu.nl.

Hou ons verder in de gaten via NORA Open Huis van de Architectuur.