Overerving/informatiekundig

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Informatiekundig aspect

Om een goed semantisch web te maken, moeten elkaars begrippen verstaan worden. In afstemming met deze architecturen is het NORA kennismodel ontwikkeld, zodat de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur familie weet welke soorten elementen er overgenomen worden en welke eigenschappen deze hebben. Zo kan een dochter een NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur element overnemen en plaatsen tussen de eigen, vergelijkbare, elementen of voortbouwen op elementen van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en daar relaties tussen leggen.

Soorten overerving

  1. comply or explain: het element wordt geannoteerd met beschrijving hoe in de eigen sector/het domein hier mee omgegaan wordt.
  2. 1-op-1, naast de eigen elementen: een element, wordt in de dochter overgenomen als het van toepassing is verklaard. Bij voorbeeld: een standaard uit de Pas Toe of Leg Uit-lijst, wordt in de dochter overgenomen omdat die daar ook verplicht is gesteld.
  3. 1-op-1 om relatie te leggen: het element wordt als referentie overgenomen zodat in de dochter kan worden verduidelijkt hoe de 'eigen' elementen zich verhouden tot de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur elementen. Bij voorbeeld: een NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principe wordt in de eigen omgeving overgenomen zodat bij eigen uitspraken in de dochter, kan worden verduidelijkt dat deze uitspraken implicaties zijn van het NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur principe.