Overheidsbrede Dienstverlening 2020

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springenEigenschappen

Publicatiedatum2014/03/02
OrganisatieVereniging Directeuren Publieksdiensten
Externe verwijzinghttp://www.publieksdiensten.nl/wp-content/uploads/2014/03/OverheidsbredeDienstverlening2020.pdf, http://www.publieksdiensten.nl/actueel/publicatie-overheidsbrede-dienstverlening-2020/
BeschrijvingIn digitale co-creatie hebben verschillende overheidsnetwerken een zestal ambities benoemd voor dienstverlening in 2020. Doel is om de dienstverlening beter en efficiënter maken.
BrontypeRapport
ToelichtingDe zes ambities voor 2020 zijn:

1. Digitale zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet
Burgers moeten hun zaken zo veel mogelijk zelf digitaal regelen, en landelijk wordt vastgesteld om welke diensten het gaat. Voor burgers die dat niet kunnen, biedt de overheid een vangnet.

2. Dienstverlening op maat
Lichte ondersteuning waar dat kan, en intensieve ondersteuning waar dat moet. Niet meer alles via balies – face-to-face-contact kan ook bij bedrijven, bij organisaties of gewoon in de wijk bij mensen thuis. En professionals krijgen meer vrijheid om te handelen, zodat het sneller en efficiënter gaat. Natuurlijk zal er verscheidenheid in de dienstverlening blijven. Dat hoort nu eenmaal bij dienstverlening op maat.

3. Van ‘zorgen voor ...’ naar ’zorgen dat ...’
In 2020 zullen de initiatieven van burgers medebepalend zijn voor de inzet en rol van de overheid. Burgers en bedrijven komen al met heel veel initiatieven, en de overheid dient dat sterk te stimuleren en ondersteunen.

4. Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl
Weg met al die digitale loketten en postbussen. Gewoon één platform waar de burger zijn gegevens bewaart, standaard-dienstverlening eenvoudig zelf regelt en bijhoudt, en ook bepaalt wie zijn gegevens mag gebruiken.

5. Eén overheid, één basis-infrastructuur
Zo wordt dienstverlening eenduidiger, eenvoudiger en waar mogelijk efficiënter en betrouwbaar georganiseerd. Dat houdt in dat gemeenten en collega-organisaties zo veel mogelijk samenwerken. Pas dan kan standaardisatie goed worden doorgevoerd.

6. Van organisaties naar organiseren

Ook hier gaat het om samenwerken. Met gemeenten, burgers, ondernemers, marktpartijen, relevante partners en kennisinstellingen. Meer samenwerken betekent meer delen, dus ook minder administratieve lasten. De huidige rollen en taken van organisaties zullen veranderen of zelfs helemaal verdwijnen.
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitActueel

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt