Overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Tekst "vervangen" met kleurovergang op achtergrond
Dit element is vervangen en niet langer actueel.
Eigenschappen

BeschrijvingDit document is de eerste uitwerking van de overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017. Deze agenda is opgesteld vanuit het programma Digitaal 2017 (BZK, EZ en W&R) samen met de verschillende overheden. Het programma Digitaal 2017 richt zich op het bevorderen van de overheidsbrede digitale overheidsdienstverlening aan burgers, bedrijven en andere organisaties.
Inmiddels is dit beleidskader vervangen door de implementatieagenda van NL DIGIbeter
ToelichtingIn het Regeerakkoord is opgenomen dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid in 2017 digitaal kunnen afhandelen. In deze overheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017 is deze ambitie in samenwerking met alle betrokken overheden vertaald naar meer concrete beelden over integrale toegang tot overheidsinformatie en de manier waarop digitaal zaken doen in 2017 is gerealiseerd. Hiervoor zijn implementatieactiviteiten nodig binnen de gehele overheid, die in deze implementatieagenda op hoofdlijnen en per ‘overheidsfamilie’ (provincies, gemeenten, waterschappen, beleidsdepartementen, kleine en grote uitvoeringsorganisaties) worden beschreven. Deze activiteiten zijn verdeeld in de volgende drie categorieën:
  1. Activiteiten gericht op het aanbieden van digitale dienstverlening vanuit het perspectief van burgers, bedrijven en andere organisaties en het gebruik ervan (dienstverleningsagenda);
  2. Activiteiten gericht op het aanscherpen van de (samenhang van de) generieke digitale infrastructuur om de digitale dienstverlening mogelijk te maken (bouwsteenagenda);
  3. Activiteiten gericht op het aansluiten van overheidsorganisaties op de bouwstenen van de generieke digitale infrastructuur (aansluitagenda).
De implementatieactiviteiten zullen daarbij voor verschillende overheidsorganisaties sterk variëren. Er zijn overheidsorganisaties die al vergevorderd zijn in de realisatie van de in het Regeerakkoord opgenomen ambitie voor 2017 en er zijn organisaties die daarvoor nog een belangrijke inspanning moeten leveren.
Externe verwijzinghttps://www.digitaleoverheid.nl/wp-content/uploads/sites/8/2016/11/implementatieagenda-digitale-dienstverlening-2017.pdf
OrganisatieBZK
Laag binnen vijflaagsmodel1
Status actualiteitVervangen
Publicatiedatum2015/11/03

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kostenefficiënt (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Noodzakelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Vindbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Is uitwerking vanOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Kostenefficiënt (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Noodzakelijk (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Uniform (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017
Vindbaar (Doel) (Kwaliteitsdoel)Vindt grondslag inOverheidsbrede implementatieagenda digitale dienstverlening 2017