Overleg:Besturing en governance gegevensmanagement

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Korte Instructie

Alle koppen uit de originele tekst zijn hier opgenomen. Iedereen kan per kop feedback of vragen achter laten. Zet er wel even je naam bij zodat duidelijk is wie welke feedback heeft gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Als het qua opmaak onoverzichtelijk wordt kan je een dubbele Enter gebruiken. Dan begint de volgende zin op een nieuwe regel, met drie Enters creëer je een witregel. Mocht je de tekst echt willen aanpassen dan kan dit ook door de tekst op de pagina Besturing en governance gegevensmanagement aan te passen met bewerken. Kom je er niet uit of geef je liever je feedback per mail stuur dan je feedback naar nora@ictu.nl.

De review van Robert (PDF, 173 kB) is hier ook als word bestand opgenomen.

 • Henk: Ik ben het eens met de toevoegingen van Robert. Ik wil nog toevoegen:
 • betrokkenheid management: daarvoor is het wel nodig om de bestuurlijke aspecten van gegevens helder te krijgen, en dat is niet altijd makkelijk en het wordt vaak pas gaande het traject duidelijk. Dus als 'betrokkenheid management' op voorhand geregeld moet zijn, dan moet vanaf het begin de bestuurlijke relevantie veel aandacht krijgen

Governance

Er is sprake van governance als de uitvoering is geregeld. Tegelijkertijd kan de uitvoering niet een eigen route kiezen en is deze afhankelijk van duidelijke sturing.

 • Robert: Hoeft niet: ook als de uitvoering niet (goed) is geregeld heb je governance. (Henk: mee eens)
   • Heren, deze opmerking haalt de kracht uit de tekst: er is ook sprake van governance als de uitvoering niet is geregeld: het is alleen dan niet de gewenst governance.

Dan lijkt het een woorden-discussie te worden. Ik stel voor om deze opmerking niet te verwerken in de tekst. Het doel in deze tekst is sturing...

Betrokkenheid vanuit het management

Beleid vaststellen

Organiseren

 • Robert: Ik mis in deze paragraaf de begrippen eigenaarschap (van de gegevens of deelverzamelingen ervan) en de TBVs (taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden) die bij een governance horen.
  Door middel van een regulier overleg zal de governance worden gerealiseerd tussen de verschillende strategische- tactische en operationele lagen enerzijds en op Business, ICT en Technische niveau anderzijds. Door overleggen op de juiste niveaus in te regelen
 • Robert: Valt dit niet onder de T van ICT?
  De portefeuillehouder spreekt hiervoor met bijvoorbeeld een CIO of met de regisseur gegevensmanagement die veelvuldig in contact staat met de verschillende rollen binnen het gegevensmanagement werkveld. Afhankelijk van de organisatie kan gegevensmanagement in een CIO office worden geadresseerd of bijvoorbeeld een stafbureau van Bedrijfsvoering.
 • Robert: Je kan het ook decentraal of federatief beleggen. Tevens aangeven dat de beste keuze afhankelijk is van de specifieke dynamiek in een organisatie.

Producten vaststellen

Gegevensmanagement zal een aantal producten gebruiken om voor de verschillende rollen inzichtelijk te maken over welke gegevens wordt gesproken. Dit kunnen producten zijn die al bestaan, zoals architectuurplaten als een gegevenslandschap, of een gegevenswoordenboek van een basisregistratieEen bij wet als basisregistratie aangemerkte registratie..

 • Robert: Geef voorbeelden van degelijke rollen (proceseigenaar, beheerder, architect, auditor, etc, ?)

Uitvoeren, monitoren, evalueren en besturen van het geheel.