Overleg:Bouwstenen en gebruikte standaarden

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Beperkingen en uitkomst evaluatie[bewerken]

In de zomer van 2015 is in NORA opgenomen hoe bouwstenen gerelateerd zijn aan standaarden. De architecten van ICTU en de leden NORA Gebruikersraad en hun achterban is gevraagd naar hun ervaringen. Onderstaande punten komen uit deze evaluatie.

 • De informatie is opgenomen op bouwsteenniveau en niet productniveau. Vaak verschilt de informatie per product. Alleen bij Digipoort en BRP is de informatie ook op productniveau opgenomen (specifieke voorzieningen). Deze informatie is niet bij de bron beschikbaar.
 • Veel architecten willen informatie over een bouwsteen om aan te kunnen sluiten. Met de huidige informatie over gebruik van standaarden, is niet duidelijk wat de functie van een standaard is en daarmee de relevantie voor de architect:
  • Koppelvlak voor de keten (government to government)
  • Intern gebruik
  • Communicatie met burger en bedrijf
   Deze informatie kan meestal afgeleid worden uit informatie over de standaard zelf, soms is het echter product-afhankelijk* Er staat niet welke versie van een standaard, of welk toepassingsprofiel van de standaard wordt gebruikt. Deze informatie is niet bij de bron beschikbaar.
 • Sommige teksten (beschrijvingen van bouwstenen of standaarden) zijn een beetje gedateerd. NORA is hiervoor afhankelijk van de bron van de tekst en zelf geen eigenaar van deze beschrijvingen.
 • Omdat we alleen informatie hebben overgenomen over standaarden die van toepassing moeten zijn volgens de monitor open standaardenbeleid, hebben de kolom ‘Van toepassing’ of ‘Verplicht’ verborgen in het overzicht. Er is in NORA geen informatie opgenomen over het niet van toepassing zijn van een standaard bij een bouwsteen.
 • Bij sommige standaarden beschrijft de monitor open standaardenbeleid dat er voldaan wordt of compliancy gepland staat, maar geeft de toelichting reden tot twijfel over die status
 • Bij de toelichting heb ik enkele beschrijvingen iets duidelijker leesbaar gemaakt.
 • Voor een enkele standaard+bouwsteen heb ik twee ‘relaties’ aangelegd; eenmaal de informatie uit internet.nl, eenmaal de informatie uit de monitor open standaardenbeleid.
 • De overzichtstabel is niet erg gebruiksvriendelijk, daarom is het advies om zo veel mogelijk te sturen op bekijken van informatie op de pagina van een standaard of de pagina van een bouwsteen/voorziening. Met wat ontwikkelwerk is dit eventueel wel te verbeteren
  • Er is geen kleurcodering van producten die niet voldoen aan een standaard terwijl dat wel zou moeten.
  • De overzichtstabel tabel groepeert bevindingen uit de monitor, dus soms staat in één rij een verzameling van bv 4 bouwstenen, of twee standaarden tegelijk.
 • Makkelijk zoeken: in de nieuwe versie van WikiXL kan je dynamisch door een tabel bladeren. Deze zal 2016 live komen.
 • NB: Grafische weergave via lijnenkaart heeft weinig zin omdat de vele lijnen elkaar veel overlappen.
 • Er is nog geen overzicht van bouwstenen die niet compliant zijn. Dit overzicht is eventueel wel redelijk eenvoudig te maken.

--Jdirks2 (overleg) 19 aug 2015 (update 1 dec 2015)

Opname gegevens Monitor 2015[bewerken]

De informatie over standaardgebruik in bouwstenen uit de Monitor Open Standaardenbeleid 2015 is inmiddels volledig in de wiki verwerkt. Een aantal combinaties bouwstenen of bouwstenen-standaarden waren in 2014 gebundeld, maar zijn nu apart weergegeven. Hierdoor kunnen soms wat rare effecten optreden, zoals toelichtingsteksten die (ook) aan een andere bouwsteen of standaard refereren.

Vorig jaar zijn alleen de generieke overheidsbouwstenen opgenomen, voor zover in de Monitor genoemd. Dit jaar hebben we ook de Rijksvoorzieningen meegenomen, om de informatie niet dubbel te hoeven verwerken in NORA en EAR. Hiervoor zijn de Rijksvoorzieningen opgenomen in de NORA-wiki als apart elementttype.

Actualisatie met nieuwe inzichten[bewerken]

Wijzigingen in standaardgebruik, fouten in de wiki of toevoegingen (nieuwe standaarden, voorzieningen die niet in de Monitor voor komen) kunnen gemeld worden bij [[1]] en/of het Bureau Forum Standaardisatie.