Overleg:Digitale authenticatie van natuurlijke personen bij afname van overheidsdiensten

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

ACTIE 1 Aansluiting maken op het Kader IAM - link in menu - link met aanbevelingen voor ontwerp in een dienst - link met authenticatie van vertegenwoordigers van bedrijven (eea volgens opzet GO) - voorstel: spreek over een generieke functie Authenticatie (en niet over de dienst authenticatie)

ACTIE 2 Diverse verbeteringen nodig: - in spelling - in stijl - verwijzing bij de voetnoot is niet meer actueel (rode linkjes)

ACTIE 3 Bepaalde definities kunnen hier verwijderd worden en alleen een verwijzing naar de begrippen pagina is dan voldoende

ACTIE 4 De titel dekt de lading niet. Het gaat over authenticatie van natuurlijke personen. Het enige authenticatiemiddel dat daar NU voor beschikbaar is, is volgens mij DigiD. eHerkenning authenticeert bedrijven, weliswaar ook als deze bestaan uit 1 natuurlijke persoon en daarmee kan het BSN ook gecheckt moeten worden, maar dan is die nuance belangrijk. Europees de eIDAS node bekijkt bij binnenkomend verkeer alleen of de genoemde persoon al een BSN heeft en authenticeert dan alleen via de RNI, niet ingezetene en ik zou het daarom niet als authenticatiemiddel willen zien. Dit moeten we nader beschouwen. De eIDAS node is verder een soort makelaar die bepaald of een binnenkomend natuurlijk persoon een gecertificeerd middel gebruikt, ik zou dat geen authenticatie willen noemen, dat heeft immers het middel van de betreffende Europese staat gedaan. Bij uitgaand verkeer begeleidt de eIDAS node naar een vergelijkbare node bij de andere EUropese staat die dat weer als binnenkomend verkeer behandelt.