Overleg:Duurzaam Toegankelijk (Doel)

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

M.M.Vos (overleg) 16 nov 2021 17:19 (CET)Eerste deel tekstvoorstel komt van de themapagina Duurzame Toegankelijkheid. Dit stuk schreeuwt om een voorbeeld, om de boel minder abstract te maken. En de laatste opsomming met informatie die toegankelijk moet blijven legt niet uit waarom.

Marieke: jouw voorstel staat echt te ver weg om hier nu 'akkoord' op te geven. De uitgewerkte voorbeelden geven we ook niet bij de andere doelen. De tekst komt van Steven Ham af die hij met zijn collega's heeft afgestemd (en ik vind het OK). Daarom ik wil zijn bijdrage voor nu honoreren. Eventueel zou je nog specifiek over jouw beschrijving met hem kunnen schakelen.


Huidige beschrijving[bewerken]

Overheidsdienstverlening en de hierbij behorende informatie is duurzaam toegankelijk, voor iedereen die daar belang bij heeft en voor zo lang als noodzakelijk. Onder toegankelijk verstaan we dat overheidsinformatie vindbaar, beschikbaar, leesbaar, interpreteerbaar en betrouwbaar is. Duurzaam betekent dat de toegankelijkheid bestand is tegen veranderingen van welke aard dan ook.

Het gaat hier bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van informatie over genomen besluiten, de herleidbaarheid naar de bronnen en overwegingen die hebben geleid tot deze besluitvorming, informatie over de dienstverlening van de overheid, wet- en regelgeving, rechten en plichten, correspondentie door en met de overheid en persoonlijke (zaak)gegevens.

Omdat dit een wezenlijk ander doel betreft dan is beschreven onder Duurzaam (Doel) en Toegankelijk (Doel), is Duurzaam Toegankelijk als apart Doel benoemd.

Mijn voorstel[bewerken]

Overheidsdienstverlening en de informatie die daar bij hoort is duurzaam toegankelijk. Duurzame toegankelijkheid wil zeggen: informatie is vanaf het moment van ontstaan beschikbaar en bruikbaar voor iedereen die daar recht op heeft en voor zolang noodzakelijk is. Burgers, bedrijven, ambtenaren, journalisten en bijvoorbeeld onderzoekers kunnen de informatie die ze nodig hebben vinden, raadplegen en interpreteren. Niet alleen nu, maar ook over pakweg 100 jaar.

Daarvoor moet die toegankelijkheid bestand zijn tegen veranderingen van welke aard dan ook. Dat geldt zowel voor veranderingen in de techniek als in wet- en regelgeving, of in de samenleving als geheel.

Stel je wilt een besluit om een vergunning te verlenen duurzaam toegankelijk maken. Voor verantwoording van een besluit in de nabije toekomst moet naast het genomen besluit ook de grondslag van dat besluit (bronnen, overwegingen, correspondentie door en met de overheid, persoonlijke (zaak)gegevens) toegankelijk blijven. Vinden en raadplegen zijn zo geborgd. Maar voor interpreteren kan meer nodig zijn, als er bijvoorbeeld het een en ander veranderd is: informatie over de dienstverlening van de overheid, wet- en regelgeving, rechten en plichten zoals die op het moment van afgeven van de vergunning geldig waren.