Overleg:Gegevensmanagement (begrip)

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Definitie GEMMA

GegevensmanagementGegevensmanagement betreft het integraal en beheerst verwerken van gegevens in een organisatie zowel op strategisch tactisch als operationeel niveau met als doel de gewenste kwaliteit en beschikbaarheid te realiseren. is het geheel van activiteiten om in een organisatiede (interne en externe) partijen die met elkaar verbonden zijn om de gegevensverwerking tot stand te brengen, bijvoorbeeld overheidsinstanties en de samenwerkende partners in een keten en bijvoorbeeld ook commerciële partners aan wie een verwerkersovereenkomst wordt voorgelegd. op het juiste moment over de juiste gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Het betreft hier alle vormen van gegevens, zowel data uit informatiesystemen als records en documenten, in alle vormen zoals gestructureerd als ongestructureerd van de juiste kwaliteit te beschikken. (opmerking Wim Stolk, maart 2017)

NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer: is inmiddels verwerkt als bron in de pagina.