Overleg:Kennismodel NORA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hallo Joris,

Ik heb kritisch gekeken naar het Kennismodel en onderstaand mijn bevindingen:

Ik zou beginnen met kopje ‘Wat is het kennismodel NORA’. 1e zin: Dit kennismodel (‘dit’ verwijst nergens naar) wijzigen naar:  Het kennismodel NORA en daarna: ‘,ook wel metamodel genoemd,’ tussen haakjes zetten (want het is feitelijk geen zinsdeel). In de 2e zin zou ik de links naar principes, standaarden in meervoud benoemen, eenduidig zoals links in het hoofdmenu. Eenduidigheid geeft duidelijkheid. In de laatste alinea van dit stuk heb je ook meervoud gebruikt.

In de 2e alinea begin je met een verwijzing naar de pagina ‘Indeling en inhoud’. Daaronder heb je een blok met ‘Inhoud’ geplaats. Aan de rechterkant zie ik een schema dat begint met: NORA kennismodel, met als 2e bullet daaronder Indeling en inhoud. Voor mij is zo onduidelijk waar je nu daadwerkelijk naar refereert. Bovendien, als je dat dan doet en je voegt een kader toe, verwijs dan ook écht naar betreffende pagina, zoals je aangeeft.

Kop: Werking in de semantische wiki wordt: Hoe werkt de semantische wiki. Geef uitleg of verwijzing naar de term ‘semantisch’. En hoe dat in verhouding staat met de wiki. Voor mijzelf is dat ook nog niet helemaal helder. Verder vind ik deze alinea onleesbaar qua opbouw. Ik zou beginnen met het uitleggen van de structuuropbouw. Een goed voorbeeld daarvan is de 1e zin van de 3e alinea: ‘De inhoud van de wiki (de kennis die de NORA omvat), is geordend volgens de elementen en van het kennismodel. Daar zou ik dan mee beginnen, dat sluit aan met de vorige kop ‘Wat is het kennismodel NORA’. Vervolgens zou ik dan ingaan op wat elementen zijn (en daar dan een voorbeeld aanhangen); hetzelfde voor eigenschappen. Wat dan weer een elementtype en wat een eigenschapstype zijn is een volgende stap. Nu staat voor mij alles door elkaar, en moet ik terug naar een vorige zin of alinea om de samenhang enigszins duidelijk te krijgen, want ineens komen daar dan ook weer de standaarden in voor. Houdt de volgorde van uitleg aan zoals links bij het hoofdmenu staat, ook weer om eenduidigheid te bewaken. Een dergelijke volgorde is goed en begrijpelijk gehanteerd bij het kopje verderop, genaamd: Gebaseerd op ArchiMate en Togaf. ‘Bezijnder’ in alinea 2 moet, neem ik aan, ‘bijzonder’ zijn? Omdat ik dat niet zeker weet, heb ik dit niet aangepast. Op deze manier vormt NORA niet nòg een set met afspraken waar overheden zich aan moeten houden, maar biedt NORA juist een overzicht van en inzicht in bestaande afspraken voor toepassing in het ontwerp van diensten: lange, lastige zin met heel veel voorzetsels…

Kop: Uitgangspunten bij het kennismodel wordt: Wat zijn de uitgangspunten bij het kennismodel Ook daar weer eerst met een zin beginnen, dat is misschien dubbel, maar is beter dan met meteen opsommingen te beginnen. En zijn de verspringen zo bedoelt? Dan zou ik voor de onderliggende niveaus een ander opsommingsteken gebruiken, dus bijvoorbeeld streepjes in plaats van bullets. Bovendien bevinden zich in de opsommingen weer opsommingen, dat wil zeggen meerdere zinnen in 1 opsomming. Graag splitsen of anders of een andere manier benoemen.

Kopje Conventie bij naamgeving Ook hier eerst even een kort zinnetje ter inleiding, dan de opsommingen met weer andere tekens bij een sub-niveau.

Kopje Gebaseerd op ArchiMate en Togaf Algemene vraag: is het kennis ‘in’ Nora of kennis van Nora. Ik vind persoonlijk het woordje ‘in’ een beetje vreemd, maar wellicht is dat jargon waar ik nog aan moet wennen.. De uitleg in deze alinea is een mooi voorbeeld van duidelijke uitleg. Nog wel wat punten en komma’s gewijzigd. Kan echt een verschil maken in leesbaarheid.

Kop Verbinding met dochters 1e zin, 1e woord: Waar verwijst ‘Deze’ naar? Als je een verwijzing gebruikt, moet duidelijk zijn waarnaar verwezen wordt. Dus in dit geval benoemen, gezien dit de eerste zin is. (sterker nog: het is het 1e woord en dat kan niet). Niet aangepast, want voor mij niet duidelijk waarnaar je verwijst. Ook voor deze alinea heb ik wat kleine tekstuele aanpassingen gedaan, je ziet deze ook weer vanzelf.

Algemene tips: Gebruik geen afkortingen en schrijf niet in de lijdende vorm.

Ik hoop dat het bovenstaande enigszins duidelijk is. We kunnen er ook samen doorheen lopen tijdens een teamsessie, als je dat fijner acht en/of handiger is. Morgen ben ik gewoon vanuit huis aan het werk, maandag ook. Dus dan kan dat eventueel, laat maar weten. Telefonisch kan ook.

Met vriendelijke groet, Wendy