Overleg:Koppeling architecturen in semantisch web

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Opzet

Alle objecten in deze wiki zijn middels de open standaard RDF te exporteren. Zie voor een handleiding: http://semantic-mediawiki.org/wiki/Help:RDF_export

In de dochter kunnen NORA-elementen (zoals principes en standaarden) 'geïmporteerd' worden als lokale elementen[1]. Zo kunnen bij voorbeeld principes lokaal opgeslagen worden, waarbij lokale duiding gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat kan worden:

 • Comply or explain (eventueel per werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs., als de architectuurEen beschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. verschillende domeinen beslaat), met toelichting
 • Realiserende elementen of andere koppelingen naar de NORA-elementen

Op deze manier kan 'overerving' worden getoond in de NORA-dochters. De beheerder van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kan vervolgens inzichtelijk hoe haar elementen lokaal gebruikt worden, zoals bij: dit overzicht principes ROSA uit NORA.

Zie de demo presentatie gegeven bij de Gebruikersraad NORA (PDF)

Koppelen van semantic mediawiki

Om bevragingen te kunnen doen vanuit de wiki van de dochter op NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, en eigen versiebeheer te doen op overerving, is het nuttig om NORA-elementen te kopiëren in de eigen wiki.

In onderstaande voorbeeld wordt over 'dochterwiki' gesproken als de wiki die zelf publiceert en gerelateerd is aan NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Voor technisch gereed maken, het kennismodel van dochterwiki aanpassen en NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur laten 'ontvangen' van de relatiebeschrijvingen, moet het volgende gebeuren worden. In dit voorbeeld zijn n-op-m relaties mogelijk tussen NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en de dochter. Als dit niet nodig is, kan eventueel een model gemaakt worden zonder subobjecten.

 1. de dochterwiki moet bij voorkeur Mediawiki versie 1.17 zijn, om 'subobjects' te kunnen gebruiken.
 2. de dochterwiki maakt templates en sjablonen.
  1. voor elk te importeren elementtype, wordt een sjabloon aangemaakt met elk een referentie naar een type subobject dat de duiding van het NORA-element geeft. De subobjecten kennen eigenschappen als: ##* gerelateerd NORA-object. (verwijzing) meest eenvoudige is om hier geen beperking aan de relaties op te leggen (dochter-elementtype X kan enkel aan NORA-elementtype Y)
   • type relatie (vaste lijst, waarvan de waarden vastgesteld zijn in NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur: 'Gerelateerd aan', 'realiseert', 'specialiseert', 'verbijzondert') (NB: in concept!)
   • toelichting op de relatie(tekstvlak)
 3. NORA Beheer wordt op de hoogte gebracht van de koppeling, en stelt bevraging in, bij voorbeeld bij elk element: "welke subobjecten van deze dochter verwijzen naar dit element? Welke eigenschappen heeft deze relatie? (parent/eigenlijke verwijzende element, relatietype en toelichting)"
 4. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur kan eventuele extra 'views' maken, zoals: hoeveel relaties van deze dochter zijn er verbijzonderingen van NORA-principes?
 5. dochterwiki begint met inhoudelijke vulling: daadwerkelijk beschrijven van de relatie tot NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Indien deze beschrijvingen al op een andere manier gemaakt zijn (zoals naar lokale kopie van NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur), kan mogelijk geautomatiseerd deze beschrijving 'vertaald' worden naar de nieuwe methode.

Referenties

 1. In ROSA via het NORA dashboard