Overleg:Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

M.M.Vos (overleg) 11 apr 2023 16:19 (CEST) Dit is de nieuwe query, als de tabel en graph correct gevuld zijn kunnen we die omzetten naar de reguliere pagina en de oude query alleen tonen op Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes (RFC 2022).

M.M.Vos (overleg) 26 apr 2023 11:25 (CEST) de tabellen (oud en nieuw) moeten ook een toelichting krijgen zodat duidelijk is waarom niet alle AP's in de lijst voorkomen (eerder al vervallen AP's).

Tabel

IDAfgeleid principeIs vervangen door
AP01Diensten zijn herbruikbaarHergebruik vóór kopen vóór maken
AP02Ontkoppelen met dienstenBouw diensten modulair op
AP03Diensten vullen elkaar aanBeschrijf de dienst nauwkeurig
AP04Positioneer de dienstBeschrijf de dienst nauwkeurig
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingBeschrijf de dienst nauwkeurig
AP06Gebruik standaard oplossingenStandaardiseer waar mogelijk
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenHergebruik vóór kopen vóór maken
AP08Gebruik open standaardenStandaardiseer waar mogelijk
AP09Voorkeurskanaal internetLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP10Aanvullend kanaalLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP12Eenmalige uitvraagInformeer bij de bron
AP13Bronregistraties zijn leidendInformeer bij de bron
AP14Terugmelden aan bronhouderInformeer bij de bron
AP15Doelbinding (AP)Pas doelbinding toe
AP16Identificatie informatie-objectenNeem gegevens als fundament
AP17Informatie-objecten systematisch beschrevenNeem gegevens als fundament
AP18Ruimtelijke informatie via locatieBundel diensten
AP19Perspectief gebruikerVerplaats je in de gebruiker
AP20Persoonlijke benaderingVerplaats je in de gebruiker
AP21Bundeling van dienstenBundel diensten
AP22No wrong doorVerplaats je in de gebruiker
AP23Automatische dienstverleningBied de dienst proactief aan
AP24Proactief aanbiedenBied de dienst proactief aan
AP25Transparante dienstverleningGeef inzicht in de afhandeling van de dienst
AP26Afnemer heeft inzageGeef inzicht in de afhandeling van de dienst
AP27Een verantwoordelijke organisatieStuur cyclisch op kwaliteit
AP28Afspraken vastgelegdStuur cyclisch op kwaliteit
AP29De dienstverlener voldoet aan de normStuur cyclisch op kwaliteit
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkStuur cyclisch op kwaliteit
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitStuur cyclisch op kwaliteit
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauStuur cyclisch op kwaliteit
AP33Baseline kwaliteit dienstenStuur cyclisch op kwaliteit
AP34Verantwoording besturing kwaliteitStuur cyclisch op kwaliteit
AP35Continuïteit van de dienst
AP36Uitgangssituatie herstellen
AP37Identificatie authenticatie en autorisatie
AP38Informatiebeveiliging door zonering en filtering
AP39Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid
AP40Onweerlegbaarheid (principe)
AP41Beschikbaarheid
AP42IntegriteitVerifieer altijd
Beheers risico's voortdurend
AP43Vertrouwelijkheid (principe)Verifieer altijd
Beheers risico's voortdurend
AP44ControleerbaarheidVerifieer altijd

Grafisch

black: Is vervangen door

Acties

  1. Vullen nieuwe relaties
  2. Hernoemen pagina Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes naar Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes (RFC 2022)
  3. Plakken inhoud van kopje Code nieuwe pagina Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes (RFC 2022) naar de hernoemde pagina
  4. Nieuwe pagina Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes aanmaken met de code uit de eerste koppen van deze overlegpagina, plus actuele inleiding inclusief link naar Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes (RFC 2022).

Code nieuwe pagina Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes (RFC 2022)

Afbeelding Publieke review Kernwaarden van Dienstverlening en bijbehorende Kwaliteitsdoelen en Architectuurprincipes

Status
De Gebruikersraad heeft ingestemd met RFC 2022 op 13-9-2022. De wijzigingen zijn ingegaan per 1 januari 2023.
Was onderdeel van publieke review
Terug naar Reviewpagina
Terug naar Scope Review
Type pagina
Overzichten
Meer Overzichten bekijken:
Alle Overzichten uit RFC 2022

Deze pagina geeft weer hoe de Werkgroep NORA Architectuur Principes de destijds bestaande Afgeleide principes verwerkt hebben in hun wijzigingsvoorstel dat eind 2021 in publieke review is gegaan en in 2022 is verwerkt in RFC Bindende architectuurafspraken 2022.

In het algemeen gezegd komen de meeste Afgeleide principes terug als Architectuurprincipes, al dan niet samengevoegd met verwante afgeleide principes. Voor een deel van de samengevoegde principes gold dat ze op dit moment nog niet goed terug te zien waren in de beschrijving van het nieuwe Architectuurprincipe, omdat ze nog moesten worden uitgewerkt tot Implicatie. Zie Mapping van oude Afgeleide principes naar Architectuurprincipes voor de recente mapping.

IDAfgeleid principekomt terug in
AP01Diensten zijn herbruikbaarHergebruik vóór kopen vóór maken
Bundeling van diensten
AP02Ontkoppelen met dienstenBouw diensten modulair op
AP03Diensten vullen elkaar aanBeschrijf de dienst nauwkeurig
AP04Positioneer de dienstBeschrijf de dienst nauwkeurig
Diensten vullen elkaar aan
AP05Nauwkeurige dienstbeschrijvingBeschrijf de dienst nauwkeurig
Afspraken vastgelegd
AP06Gebruik standaard oplossingenStandaardiseer waar mogelijk
AP07Gebruik de landelijke bouwstenenStandaardiseer waar mogelijk
Gebruik standaard oplossingen
AP08Gebruik open standaardenStandaardiseer waar mogelijk
Gebruik standaard oplossingen
AP09Voorkeurskanaal internetLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
Aanvullend kanaal
AP10Aanvullend kanaalLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
Voorkeurskanaal internet
AP11Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaalLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
AP12Eenmalige uitvraagVerplaats je in de gebruiker
Diensten vullen elkaar aan
AP13Bronregistraties zijn leidendInformeer bij de bron
Diensten vullen elkaar aan
Informatie-objecten systematisch beschreven
Ontkoppelen met diensten
AP14Terugmelden aan bronhouderInformeer bij de bron
Informatie-objecten systematisch beschreven
AP15Doelbinding (AP)Overheidsdiensten zijn veilig en betrouwbaar
Pas doelbinding toe
Informatie-objecten systematisch beschreven
Perspectief gebruiker
Vertrouwelijkheid (principe)
AP17Informatie-objecten systematisch beschreven
AP18Ruimtelijke informatie via locatieBundel diensten
AP19Perspectief gebruikerVerplaats je in de gebruiker
AP20Persoonlijke benaderingVerplaats je in de gebruiker
Perspectief gebruiker
AP21Bundeling van dienstenBundel diensten
Positioneer de dienst
AP22No wrong doorLever een kanaal-onafhankelijk resultaat
Verplaats je in de gebruiker
AP23Automatische dienstverleningBied de dienst proactief aan
Persoonlijke benadering
Perspectief gebruiker
AP24Proactief aanbiedenBied de dienst proactief aan
Automatische dienstverlening
Persoonlijke benadering
Perspectief gebruiker
AP25Transparante dienstverleningGeef inzicht in de afhandeling van de dienst
Afnemer heeft inzage
AP26Afnemer heeft inzageGeef inzicht in de afhandeling van de dienst
Perspectief gebruiker
Transparante dienstverlening
AP27Een verantwoordelijke organisatieStuur cyclisch op kwaliteit
AP28Afspraken vastgelegdStuur cyclisch op kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie
AP29De dienstverlener voldoet aan de normStuur cyclisch op kwaliteit
AP30Verantwoording dienstlevering mogelijkStuur cyclisch op kwaliteit
Baseline kwaliteit diensten
Verantwoording besturing kwaliteit
AP31PDCA-cyclus in besturing kwaliteitStuur cyclisch op kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie
Perspectief gebruiker
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Verantwoording besturing kwaliteit
AP32Sturing kwaliteit op het hoogste niveauStuur cyclisch op kwaliteit
Een verantwoordelijke organisatie
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Perspectief gebruiker
AP33Baseline kwaliteit dienstenStuur cyclisch op kwaliteit
Informatie-objecten systematisch beschreven
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Perspectief gebruiker
Verantwoording besturing kwaliteit
AP34Verantwoording besturing kwaliteitStuur cyclisch op kwaliteit
Verantwoording dienstlevering mogelijk
AP43Vertrouwelijkheid (principe)Informatie-objecten systematisch beschreven
Perspectief gebruiker
AP44ControleerbaarheidPerspectief gebruiker

Mapping van Architectuurprincipe terug naar Afgeleid principe

IDAfgeleid principedeels gebaseerd op
NAP01Verplaats je in de gebruikerNo wrong door
Eenmalige uitvraag
Perspectief gebruiker
Persoonlijke benadering
NAP02Geef inzicht in de afhandeling van de dienstTransparante dienstverlening
Afnemer heeft inzage
NAP03Lever een kanaal-onafhankelijk resultaatNo wrong door
Voorkeurskanaal internet
Aanvullend kanaal
Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
NAP04Bundel dienstenRuimtelijke informatie via locatie
Bundeling van diensten
NAP05Bied de dienst proactief aanAutomatische dienstverlening
Proactief aanbieden
NAP06Hergebruik vóór kopen vóór makenDiensten zijn herbruikbaar
NAP07Bouw diensten modulair opOntkoppelen met diensten
NAP08Standaardiseer waar mogelijkGebruik de landelijke bouwstenen
Gebruik standaard oplossingen
Gebruik open standaarden
NAP09Beschrijf de dienst nauwkeurigPositioneer de dienst
Nauwkeurige dienstbeschrijving
Diensten vullen elkaar aan
NAP11Pas doelbinding toeDoelbinding (AP)
NAP12Informeer bij de bronBronregistraties zijn leidend
Terugmelden aan bronhouder
NAP17Stuur cyclisch op kwaliteitBaseline kwaliteit diensten
Verantwoording dienstlevering mogelijk
PDCA-cyclus in besturing kwaliteit
Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Een verantwoordelijke organisatie
Afspraken vastgelegd
De dienstverlener voldoet aan de norm
Verantwoording besturing kwaliteit

Grafische weergave mapping

In het onderstaande overzicht staan links de Afgeleide principes en rechts de nieuwe Architectuurprincipes waar zij (deels) in terug komen.

black: komt terug in