Overleg:Perspectief gebruiker

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Relatie tussen 'gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem' (UX) en 'afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn.' (NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur): hetzelfde of net iets anders? Antwoord NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur Beheer: Afnemer was in oudere versies van dit AP wat ambigue, de term Gebruiker is gekozen om de mens centraal te zetten die met de diensten moeten werken, ongeacht of dit nu een burger is, een ondernemer, of een ambtenaar. Elke gebruikerIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem van een dienst telt, dus je zult de belangen van verschillende gebruikersgroepen soms tegen elkaar af moeten wegen.