Overleg:RFC Bindende architectuurafspraken 2022

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gevraagde besluiten[bewerken]

 1. De Werkgroep NORA Architectuur Principes vraagt de NORA Gebruikersraad om in te stemmen met de opgeleverde set van 89 generieke implicaties, en deze toe te voegen aan de set van wijzigingen waarvan eerder is besloten dat ze per 1-1-2023 ingaan.
 2. De Werkgroep NORA Architectuur Principes vraagt de NORA Gebruikersraad om de totale set van wijzigingen met ingangsdatum 1-1-2023 in het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) te laten bekrachtigen:

Totale set aan wijzigingen per 1-1-2023[bewerken]

 1. Alle Basisprincipes komen te vervallen.
 2. Alle Afgeleide principes komen te vervallen.
 3. De al eerder vastgestelde Kernwaarden van Dienstverlening vormen hierdoor het hoogste abstractieniveau van de architectuurafspraken.
 4. 20 Kwaliteitsdoelen worden toegevoegd aan de bindende architectuurafspraken,
 5. 17 nieuwe Architectuurprincipes vullen de Kwaliteitsdoelen in,
 6. 89 nieuwe Implicaties van Architectuurprincipes concretiseren deze verder.

Doel van het totaal aan wijzigingen[bewerken]

Het doel van deze wijzigingen is het beschikbaar stellen van een nieuwe robuuste set van bindende afspraken van de NORA, die actueel en bruikbaar is:

 • De relatie tussen architectuurafspraken en beleid is helder aangegeven;
 • Er is een samenhangend geheel van afspraken met een begrijpelijke logica en structuur:
  • Kernwaarden en kwaliteitsdoelen ter ondersteuning van het gesprek met bestuurders en beleidsmedewerkers;
  • Architectuurprincipes en Implicaties ter ondersteuning van het gesprek over het ontwerp en de realisatie van diensten;
  • Heldere relaties tussen de verschillende niveaus en een indeling volgens het vijflaagsmodel, voor een eenvoudiger verantwoording van keuzes en snelle de impactanalyse van nieuw beleid;
 • Actualisatie op basis van de meest recente kennis en ervaring in de NORA Familie;
 • Grotere toepasbaarheid in de praktijk, o.a. door generieke NORA implicaties te combineren met implicaties vanuit de eigen context.

Achtergrond RFC[bewerken]

In het najaar 2019 is gestart met het verbeteren van de (samenhang van de) NORA principes. En nu, ca 3 jaar later, ligt er een enorm verbeterde en meer uitgebreide NORA voor ons, die de nationale architectuurkennis en architectuurafspraken van de overheid omvat.

Dit was een proces in veel stappen, waarbij de NORA Gebruikersraad telkens goedkeuring verleend heeft voordat de volgende stap werd genomen. Eind 2021 is er bovendien een publieke review gestart van de voorstellen tot dan toe, om feedback uit de hele publieke sector op te halen. Die reviewronde heeft geleid tot een nieuwe versie van de voorstellen, die weer is voorgelegd aan de reviewers.

De Werkgroep NORA Architectuur Principes heeft nu ook hun laatste stap gezet, door een set van 89 generieke Implicaties van Architectuurprincipes op te leveren.

Het is aan de NORA Gebruikersraad om hiermee akkoord te gaan en alle wijzigingen samen over de finishlijn te brengen: bekrachtiging door het OBDO.

Besluitvorming en tijdslijn[bewerken]

Dit RFC zal op 13 september 2022 worden besproken in de bijeenkomst van de NORA Gebruikersraad, zie agendapunt "Goedkeuring voorstel NAP implicaties".

Bij akkoord kan het verzoek om bekrachtiging hopelijk nog in november 2022 op de agenda van het OBDO geplaatst worden.

De ingangsdatum van de wijzigingen is dan 1-1-2023.

Scope RFC[bewerken]

We hebben een overzicht gemaakt van alle pagina's die rechtstreeks worden geraakt door het RFC: Volledige scope RFC Bindende Architectuurafspraken 2022

Elk van de vier niveaus van architectuurafspraken is beschreven op een eigen pagina, met daaronder het overzicht van alle pagina's van dat type:

Daarnaast kunnen we een aantal toelichtende pagina's aanbevelen als resources bij het beoordelen van het RFC:

Deze en alle overige pagina's zijn ook te bereiken via de Scope-pagina en via het navigatiemenu rechts.