Overleg:Vijflaagsmodel

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Beste collega's,

Graag zou ik willen voorstellen om de Netwerk-laag te hernoemen naar de Infrastructuur- of Technologie-laag.

De vlag 'netwerk' dekt de lading slecht. Deze laag omvat alle (virtuele en fysieke) hardware waarmee zowel digitale als niet-digitale toepassing uitgevoerd worden.

Met de voorgestelde naam sluiten we ook veel beter aan bij wereldwijde standaarden als TOGAF en archimate.

groet, Floris Zwart (hWh)

Ik persoonlijk zie daar wel wat in. Liep precies hier ook tegenaan laatst bij een solution-architectuur waar we de vijflaags-indeling wilden gebruiken. Ik zal de auteur virtueel op de schouder tikken! --Joris Dirks (overleg) 12 okt 2022 00:11 (CEST)

Dat 'netwerk' de lading niet dekt is een correcte observatie. De term 'infrastructuur' is echter evenmin een dekkende vlag: alles is infrastructuur, ook de data en applicaties, en ook de andere lagen van het model. Hetzelfde geldt voor 'technologie': een applicatie is ook technologie, en laag twee heeft ook weer technologie in zich. Met het vervangen van het één door het ander komen we er dus niet uit. En dat zit 'm in de structuur van het vijflaagsmodel: wat je ook voor die onderste laag gaat voorstellen, je loopt er altijd tegenaan dat de vijf lagen meerdere dimensies betreffen en dat die vijf lagen dus nooit in een semi-hiërarchisch model hadden mogen staan. Op dit moment wordt het model geduid met de kwalificatie 'praatplaat'. Elke verbeterpoging om van 'praatplaat' naar 'kloppende structuur' te komen is tot mislukken gedoemd als we niet eerst een doel voor het model bepalen, daarna de essentiële componenten vaststellen, en vervolgens relaties tussen die componenten specificeren om inzicht in de werking van het model te krijgen.

In plaats van te poetsen aan een enkele component stel ik voor dat we beter een discussie kunnen voeren over de vraag wát we feitelijk willen modelleren, vervolgens daar zuivere dimensies voor vastleggen, en die dan vervolgens in logische structuren uitwerken. Dan krijgen we een duurzamer resultaat en een betere benutting van de beschikbare tijd & energie. -- Jan van Bon (overleg) 12 okt 2022 20:40 (CEST)

Al het bovenstaande gelezen te hebben, lijkt het toch een relatief eenvoudige stap om Netwerk om te zetten naar Infrastructuur, zodat meer aangesloten wordt bij Togaf / ArchiMate en de praktijk. Dat zal aan de NORA Gebruikersraad worden voorgelegd op 15 november 2022.
Dat laat onverlet dat ook een aanscherping van het gehele NORA Vijflaagsmodel mogelijk is.
--Eric Brouwer 24 okt 2022 21:53 (CEST)

Als het begrip 'netwerk' dan tóch veranderd moet worden, dan lijkt me de term 'omgeving' adequater: een omgeving bestaat uit alle 'dragers' waar de hoger gepositioneerde lagen in/op rusten, en dat zijn dan weer de componenten hardware, netwerk, middleware, system software, en wat je daar nog meer onder wil vangen. Daarmee vang je in ieder geval zowel dat begrip 'infrastructuur' als 'netwerk'.
--Jan van Bon, 25okt22
Omgeving is in de context van Overheidsdienstverlening te algemeen. Zo is de Omgevingswet niet bepaald gericht op de ICT Omgeving of ICT Infrastructuur. Maar inderdaad, wij hebben het dan ook niet over de spoorweg-infrastructuur ...
Laten we beginnen met een opsomming wat tot die Infrastructuur-laag behoort, vanuit de huidige praktijk.
--Eric Brouwer 25 okt 2022 18:18 (CEST)
Wat tot de Infrastructuur-laag behoort, staat op verschillende plaatsen in de wiki verschillend beschreven. Op deze pagina (Vijfllaagsmodel) staat het als netwerklaag omschreven, terwijl het op de pagina Netwerklaag over infrastructuur gaat, waar het netwerk deel van uitmaakt. Ik proef dat de voorkeur uitgaat naar de bredere definitie, in welk geval er een nieuwe omschrijving nodig is op de pagina Vijflaagsmodel. De beschrijving van de netwerklaag die hier nu staat kan verplaatst worden naar de pagina netwerklaag. Omdat het om een redelijk fundamenteel iets gaat (de reikwijdte van de Nora), wacht ik de discussie in de gebruikersraad af. GerbenWulff (overleg) 26 okt 2022 04:31 (CEST)

Opmerking bij plaatsen navigatiemenu[bewerken]

M.M.Vos (overleg) 31 jan 2023 17:10 (CET) Zodra het sjabloon Onderwerp-kader een imagemap toestaat moet hier de imagemap (doorklikbare plaatje) terug worden geplaatst:

Vijflaagsmodel, vijf rechthoekige lagen boven elkaar en met een lege tussenruimte. Elk vlak heeft een eigen kleur en een tekst. Van boven naar beneden: Groen vlak met de tekst Grondslagenlaag (W&R, ANVB, Beleid, etc), Paars vlak met de tekst Organisatorische laag (domeinen, organisaties, processen). Blauw vlak met de tekst Informatielaag (stelsel van gegevenswoordenboeken en -modellen). Oranje vlak met de tekst Applicatielaag (bouwstenen, registers). Grijs vlak met de tekst Netwerklaag (netwerken, knooppunten).GrondslagenlaagOrganisatorische laagInformatielaagApplicatielaagNetwerklaag
Vijflaagsmodel

Beknopte uitleg per laag consistent met EIF en EIRA[bewerken]

De uitleg van laag 1 lezend vind ik deze al veel op zich relevante vervolgoverwegingen noemen waardoor de vraag "wat is doel en scope van laag 1" beetje verwatert. Ook de verwijzing naar EIRA en EIF vraagt onderhoud. Bij doorklikken kom ik op een wayback-archive EIF. EU is bezig met interoperability. Mogelijk is dit https://joinup.ec.europa.eu/collection/nifo-national-interoperability-framework-observatory/european-interoperability-framework-detail betere weergave van actuele stand. Vanwege toepassen van deze lagen in MIDO is er behoefte aan beknopte en met EU in 1 oogopslag consistente beschrijving per laag.

De huidige beschrijving stelt laag 1 gelijk aan wet en regelgeving. Opgemerkt wordt dat dit een ander wordingsproces heeft en "onoverzichtelijk" is. Dat klopt. Daarom is het relevant grondslagen op een ander, meer holistisch niveau te vatten. Ik denk dat dit overeenkomt met "publieke waarden" en mogelijk ook met "algemene beginselen van behoorlijk bestuur" en de globale beschrijving van waardengedreven digitalisering in b.v EU Compass. Daarnaar verwijzen is gewenst.

Daarnaast is er een andere beperking aan wet en regelgeving als invulling van laag 1. De grondslagen worden vervat in wetten, maar veel wet- en regelgeving bevat ook inrichtingsdetails die zeker niet op laag 1 thuishoren.

Hoor graag hoe we vanuit bureau MIDO kunnen bijdragen aan verbeteren van dit punt.

-- Michael Stoelinga (MIDO) 18 jan 2024, 12:46:59 (CEST)

Verwijzing naar bcDV[bewerken]

In de eerste alinea van laag 2 wordt nog gelinkt naar de inmiddels historische pagina 'Dienstverleningsconcept'. Die pagina is al geruime tijd vervangen door Basisconcept van Dienstverlening. Kan die link worden aangepast?

M.M.Vos (overleg) 22 feb 2024 13:23 (CET) Goed gespot, ik heb het aangepast in het sjabloon dat de laag beschrijft, op elke plek waar dit sjabloon gebruikt wordt staat nu de actuele link.