Overleg:Wat is een gegevenswoordenboek?

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is een gegevenswoordenboek?

Robert van Wessel: Inhoudelijk pas de titel “De mapping van MIM op overheidsdomeinen” beter. Na het lezen van het stuk is het ontbreken van een definitie van een gegevenswoordenboek in MIM terminologie onbevredigend. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (nu): Een Gegevenswoordenboek bevat een lijst van gegevenstypen (elementen) met vaak een gegevensdefinitie die omschrijft wat onder het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat moet worden verstaan en op welke manier het gegevenWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat wordt genoteerd (bijv. karakterset, datumnotatie, waardenlijsten). NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur (voorstel): Een gegevenswoordenboek is een lijst met definities van gegevensobjecten, inclusief bijbehorende notatie (bijv. karakterset, datumnotatie, waardenlijsten)

  • gegevensobject: is een ‘passief element’ dat geschikt is voor geautomatiseerde verwerking (Gemma, HORA).

Inleiding

Robert van Wessel: "Overigens zonder de ambitie om een eensluidende en canonieke definitie van het begrip gegevenswoordenboek te geven" -> canonieke toelichten

Marieke Vos: Dit stuk is qua toon, vocabulaire en structuur nog erg gebaseerd op geprinte documenten. Op noraonline zijn laagdrempeligheid en begrijpelijkheid leidend voor toon en vocabulaire.

Ellen Roeper: Er kan wel veel discussie zijn maar streven naar toenemende uniformiteit is wenselijk anders is het een vrijbrief voor toenemend en discrepantie en geïsoleerd werken.

Het Metamodel voor Informatiemodellen (MIM)

"Het bestaat uit vier onderdelen:

  1. Model van begrippen
  2. Conceptueel informatiemodel
  3. Logisch informatie- of gegevensmodel
  4. Fysiek of technisch gegevens- of datamodel."

Robert van Wessel:

  • Op de toekomstige NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur pagina “Modellering van gegevens” hanteren we de begrippen conceptueel, logisch en technisch gegevensmodel.
  • Een informatiemodel in altijd conceptueel en deze omschrijving is dus redundant. Eventueel zou het een conceptueel gegevensmodel genoemd kunnen worden.
  • Logisch informatie- of gegevensmodel: Op deze laag bevinden zich het logisch gegevensmodel. Om hier ook informatiemodel te benoemen wekt alleen verwarring.
  • Fysiek of technisch gegevens- of datamodel: Op deze laag bevinden zich inderdaad het (fysiek of) technisch gegevensmodel. De toevoeging van datamodel voegt niets toe.

"Zo kan een bepaalde referentietabel voorkomen in een logisch of technisch informatiemodel én in een applicatie waarin de waarden van de tabel machine-raadpleegbaar beschikbaar zijn." Robert van Wessel: Hier wordt bedoeld: gegevensmodel

"Zij hebben de technische vorm van een registratie maar fungeren in de praktijk min of meer als een logisch informatiemodel." Robert van Wessel: hier liever logisch gegevensmodel

Marieke Vos: de begrippen die hier worden uitgelegd (de types modellen en zaken als 'registraties' kunnen op termijn beter als begrip worden toegevoegd aan de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur. Dan kun je ze hier opvragen maar ook op andere pagina's en staan ze in het NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur begrippenkader.

Analyse MIM

Indeling in clusters (afbeelding). Robert van Wessel: Zorg voor consistentie in namen. Hier staat nu bv technisch datamodel. Geef voorbeeld van begrippenmodel.

Marieke Vos: Voor de toepassing in de diverse gegevenswoordenboeken/zuil etc geldt dat, wanneer de termen uit het MIM als begrippen aan de wiki zijn toegevoegd, het niet langer nodig is om deze in bold weer te geven: er komt dan een streep onder te staan en een tekstballonnetje als je er overheen gaat met de definitie van het begrip.

Ellen Roeper: SKOS is een Pas toe of leg uit standaard van de overheid. VDEX is dan niet.

Het MIM als invulling van de Informatielaag

Marieke Vos: de voorbeelden van gegevenswoordenboeken waar het MIM op wordt toegepast kunnen het beste als losse pagina's worden opgenomen met links vanaf de woordenboekpagina's en vanaf hier.

Marieke Vos: Canoniek Datqamodel Strafrechtketen - bedoel je hier Gegevenswoordenboek Strafrechtsketen? Verschillende naamgeving kan verwarrend werken, maar voorlopig heb ik de link er in gezet.

Het gegevenswoordenboek vreemdelingenketen

Marieke Vos: Ipv genummerde bullets heb ik ongenummerde bullets genomen: nummering breekt als er zoals hier extra regels tekst per bullet zijn met een harde enter.

Marieke Vos: Er ontbreekt nog een afdoende alt-tekst bij de afbeelding MIM vreemdelingenketen.png - deze moet ook als beschrijving op de pagina van de afbeelding komen te staan.

Informatiezuil van de IND

Marieke Vos: Inconsistente naamgeving, in de opsomming enkele alinea's geleden wordt het een Datazuil genoemd!

Marieke Vos: Afbeelding MIM zuil.png moet nog een degelijke alt-tekst krijgen ivm toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.!

Thesaurus Zorg en Welzijn

Marieke Vos: Afbeelding MIM Thesaurus Zorg en Welzijn moet nog een degelijke alt-tekst krijgen ivm toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is.!