Overleg categorie:Kennismodel NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Cor Franke, projectleider NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur, heeft een notitie over de organisatie rond het kennismodel en voorstel voor te nemen stappen geschreven[1]. NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikersraad wordt hierin gevraagd de volgende besluiten te nemen:

  • kennis nemen van de situatieschets;
  • onderschrijven van de voorgestelde principiële keuzes;
  • uitspraak doen over de consequenties van deze keuzes;
  • accorderen van de voorgestelde vervolgstappen;
  • onderschrijven van de reacties op de suggesties van ArchiXL;
  • opdracht geven aan de projectleider doorontwikkeling NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur en NORA-beheer om de verschillende acties uit te voeren.

Dit is geschreven na de feedback[2] op het voorstel voor het kennismodel van Cor Franke[3] dat tijdens de NORANederlandse Overheid Referentie Architectuur gebruikersraad is gepresenteerd.

Conceptversie van het kennismodel:

  • Kennismodel NORA 2013.png
  1. Kennismodel_NORA_-_versie_16_augustus_2013.pdf
  2. Bestand:Reacties op notitie kennismodel 2013-07-09.pdf
  3. Bestand:Voorstel kennismodel NORA 10jun13.pdf

Workshop kennismodel

Er is een Workshop kennismodel/2013-10-16 geweest.

Relaties tussen gegevenswoordenboeken en andere objecten

Een gegevenswoordenboek kan gezien worden als een passief object dat onderdeel is van een grotere standaard (composeert-relatie) òf onderdeel is van een bouwsteen (wat gezien kan worden als een actief element, een service) en daarbij een realisatie-relatie heeft.