Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Elementtype
Generieke functie
ID
Status
Actueel
Bron
GA Machtigen

Beschrijving

Verstrekker, vertegenwoordigde en vertegenwoordiger moeten overzicht kunnen hebben over de voor, door en aan hen verstrekte vertegenwoordigingsbevoegdheden en inzicht in het gebruik ervan.

Voorbeelden

Rationale

Verstrekker, vertegenwoordigde en vertegenwoordiger moeten controle (ook wel: regie) kunnen hebben over hun vertegenwoordigingsbevoegdheden. Ze moeten daarvoor kunnen zien welke vertegenwoordigingsbevoegdheden ze hebben verstrekt of voor hen zijn verstrekt in het geval van wettelijke vertegenwoordiging, welke aan hen zijn verstrekt en waarvoor ze kunnen worden gebruikt en daadwerkelijk zijn en worden gebruikt.

We hebben ervoor gekozen om het kunnen hebben van overzicht en inzicht voor alle betrokkenen samen te voegen tot één generieke functie. Dat betekent niet per se dat de uitwerking van deze generieke functie tot één en hetzelfde overzicht voor alle soorten betrokkenen moet leiden. Er kan bijvoorbeeld onderscheid zijn naar doelgroepen.

Implicaties

  1. Een persoon heeft overzicht over de voor, door en aan hem of haar verstrekte vertegenwoordigingsbevoegdheden.
  2. Een persoon heeft inzicht in het gebruik van de voor, door en aan hem of haar verstrekte vertegenwoordigingsbevoegdheden.
  3. Een vertegenwoordigde heeft voor zijn of haar transacties inzicht of daarvoor een vertegenwoordigingsbevoegdheid is gebruikt en door welke vertegenwoordiger. Dit vloeit voort uit de Awb die verplicht dat op verzoek is aan te tonen welke transactie door wie naar aanleiding waarvan op welk moment is uitgevoerd.

Documentatie

Kaders

Dit kader is bepalend voor deze generieke functie.

Toelichting relaties

De bestaande GDI-voorzieningen die hieronder zijn opgenomen onder ‘Gerealiseerd door' realiseren delen van de generieke functies van het GO-domein. Deze bestaande voorzieningen kunnen afwijken van de keuzes die voor het GO-domein zijn gemaakt.


Gerelateerde generieke functiesGerealiseerd door

Standaarden

Principes

Visualisatie relaties

debugging

Graphviz DOT-code voor de visualisatie

digraph GRAPHNAAM{
graph [size="17,55",overlap=prism, overlap_scaling=0.21, ratio=compress, rankdir="LR", ranksep=0.01,nodesep=0.21]
node [shape=note];
/* Inkomende relaties. Relatie=Is gerelateerd aan, Label=, Bronpagina=Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
8763 [URL="[[Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 8763 [label="", arrowhead=lvee, arrowtail=none, dir=both]


8759 [URL="[[Machtigen en vertegenwoordigen]]", label="Machtigen en vertegenwoordigen"]
8763 [URL="[[Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]
8763 -> { 8759} [label="is gerelateerd aan", arrowhead=lvee, ]
/* Inkomende relaties. Relatie=omvat, Label=onderdeel van, Bronpagina=Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
8763 [URL="[[Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 8763 [label="onderdeel van", arrowhead=none, arrowtail=odiamond, dir=both]

/* Inkomende relaties. Relatie=Realiseert, Label=realiseert, Bronpagina=Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden */
8763 [URL="[[Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden]]", label="Overzicht en inzicht van vertegenwoordigingsbevoegdheden"]

{ } -> 8763 [label="realiseert", arrowhead=onormal, style="dotted", arrowtail=none, dir=both]
}

Oude visualisatie

black: Is gerelateerd aan

Gerelateerde onderwerpen

Past toe
Wordt toegepast in