Overzicht principes ROSA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: Deze pagina moet nog herzien worden in het kader van het RFC Bindende architectuurafspraken 2022 dat per 1-1-2023 ingaat. Er is een backlog van informatieve pagina's die geraakt worden door deze ingrijpende veranderingen.

Help mee bij het herzien en actualiseren van deze pagina: nora@ictu.nl

Via deze pagina wordt een link gegeven naar de architectuurkaders uit de ROSA, de ketenreferentiearchitectuur voor de onderwijssector. De ROSA is een van de van de NORA 'afgeleide' referentiearchitecturen voor de Nederlandse publieke sector, met dien verstande dat de ROSA zich met name richt op ketensamenwerkingen tussen publieke en private partijen en de daarin onderkende gegevensuitwisselingen en ketenvoorzieningen en dus niet zozeer op de dienstverlening van een overheidsorganisatie. Dat betekent dat de invulling van de kaders net iets anders is verwoord. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting bij de doelen: in NORA zijn doelen geformuleerd als bijvoeglijk naamwoorden ('Transparant') die van toepassing zijn op overheidsdienstverlening ('de dienstverlening is transparant'), in ROSA zijn de doelen geformuleerd als zelfstandig naamwoorden ('Transparantie') waaraan ketensamenwerkingen – in meer of mindere mate – bijdragen.

De architectuurkaders zijn te vinden op: ROSA architectuurkaders. Architectuurkaders in de ROSA zijn opgebouwd uit drivers, doelen (grotendeels gebaseerd op de Kwaliteitsdoelen van de NORA), architectuurprincipes en ontwerpgebieden (bestaande uit ontwerpprincipes en ontwerpkaders). De samenhang tussen deze architectuurkaders en de overige objecten uit de ROSA is beschreven in het ROSA Metamodel. Mapping van de ROSA objecten op het vijflaagsmodel van de NORA is te vinden op: https://rosa.wikixl.nl/index.php/Mapping_ROSA_metamodel_op_NORA_vijflaagsmodel