Overzicht principes ROSA uit NORA

Uit NORA Online
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Let op: Deze pagina moet nog herzien worden in het kader van het RFC Bindende architectuurafspraken 2022 dat per 1-1-2023 ingaat. Er is een backlog van informatieve pagina's die geraakt worden door deze ingrijpende veranderingen.

Help mee bij het herzien en actualiseren van deze pagina: nora@ictu.nl

De NORA doelen en principes werken door in de ROSA (Referentie Onderwijs Sector Architectuur), de ketenreferentiearchitectuur voor de onderwijssector. De ROSA is een van de van de NORA 'afgeleide' referentiearchitecturen voor de Nederlandse publieke sector, met dien verstande dat de ROSA zich met name richt op ketensamenwerkingen tussen publieke en private partijen en de daarin onderkende gegevensuitwisselingen en ketenvoorzieningen en dus niet zozeer op de dienstverlening van een overheidsorganisatie. De redactie van ROSA heeft de doelenstructuur van de NORA als basis genomen voor de architectuurkaders. De architectuurprincipes en de ontwerpgebieden in de ROSA zijn daarmee in samenhang uitgewerkt.

Zie voor een uitleg van de (technische) koppeling tussen ROSA en NORA de pagina: Koppeling architecturen in semantisch web