Overzicht principes ROSA uit NORA

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken

Onderstaand de duiding van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes in Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA), de referentiearchitectuur voor de onderwijssector. De ROSA is een van de van de NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur 'afgeleide' referentiearchitecturen voor de Nederlandse publieke sector. De redactie van ROSA kan per NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principe dat op dit platform staat, aangeven hoe dit toegepast wordt (comply or explain). Dit kan per werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.. Onderaan staat een lijst met ROSA principes, welke NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes realiseren.

Zie voor een uitleg van de (technische) koppeling tussen ROSA en NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur de pagina: Semantisch web van architectuurwiki's

Lokale duiding van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes

Wordt een principe in verschillende werkingsgebieden verschillend toegepast? Dan staat het principe meermaals in de lijst.

PrincipeType relatieWerkingsgebiedToelichting

Lokale realisaties van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes

PrincipeWordt in ROSA gerealiseerd door

Uitwerking lokale realisaties van NORANederlandse Overheid ReferentieArchitectuur principes

PrincipeStelling