Overzichtelijk

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken


icoon
Elementtype
Doel (2020)
ID
Status
Concept
Bron

(stelling)

De dienstverlenerDe persoon of organisatie die voorziet in het leveren van een afgebakende prestatie (dienst) aan haar omgeving (de afnemers) zorgt voor goede informatievoorziening over de geleverde dienst en het aanvragen daarvan. Dezelfde informatie is beschikbaar voor de afnemerDe persoon of organisatie die een dienst in ontvangst neemt. Dit kan een burger, een (medewerker van een) bedrijf of instelling dan wel een collega binnen de eigen of een andere organisatie zijn., ongeacht het gebruikte kanaalCommunicatiekanaal dat bij de dienstverlening wordt gebruikt. Elk kanaal kent verschillende vormen waarin informatie kan worden gedeeld..

Grondslag

Beleidsdocument(en) of andere bronnen die verwerkt zijn in dit doel.


Onderdeel van Kernwaarde van fdienstverlening

Doeltreffendrealiseert Overzichtelijk

Onderliggende principes

Er zijn nu geen principes die dit doel realiseren

Uitgefaseerde eigenschappen

Voorheen was dit doel een 'basisprincipe'. Dit had de volgende extra eigenschappen. Deze worden niet meer onderhouden.

Rationale
Implicaties
Voorbeelden
Toepassingsgebied