PDF/A-1

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 6 augustus t/m 10 september 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Het advies is om de nieuwe PDF-standaard PDF/UA (documentformaat dat voldoet aan wettelijke toegankelijkheidseisen) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen.
Deze consultatie heeft betrekking op PDF/UA, TLS 1.3, STARTTLS en DANE, STOSAG 1.0, SHACL, S/MIME.
Standaard.png
Naam: PDF/A-1
ID: PDF/A-1
Type: Standaard

Dit deel van ISO 19005 specificeert hoe Portable Document Format (PDF) 1.4 voor lange termijn archivering van elektronische documenten dient te worden gebruikt. Het heeft betrekking op documenten die combinaties van data in de vorm van karakters, rasters en vectoren bevatten.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Lange termijn archivering van documenten. (PDF/A-1 mag naast ODF gehanteerd worden voor de lange termijn archivering, specifiek voor niet-reviseerbare documenten.)
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Wordt gebruikt in

MijnOverheid

Gerelateerd

PDF 1.7, PDF/A-2

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Bij digitale dienstverlening worden uittreksels en informatie uit de BRV in PDF/A vorm verstrekt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Berichtenbox voor bedrijvenAlle berichten kunnen worden gedownload (vanaf de Berichtenbox website) in PDF/A formaat. PDF-documenten worden gegenereerd in PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiD MachtigenDe voorziening voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DigiInkoopDe Digi-Inkoop applicatie produceert inkooporders en facturen in PDF formaat. Documenten die op logius.nl beschikbaar worden gesteld zijn in PDF/A formaat (dit zijn de documenten over de berichtenverkeerstandaarden waar Digi-Inkoop gebruik van maakt: https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl en https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/setu-hr-xml-ohnl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
MijnOverheidMijnOverheid ondersteunt het genoemde PDF formaat, maar controleert hier niet op. MijnOverheid genereert zelf geen PDF files. In 2016 is een impact-analyse uitgevoerd om te onderzoeken wat het betekent wanneer men PDF-bijlages wel gaat controleren en wat eventuele vervolgacties zijn. Er is besloten om niet op formaat te gaan controlerenvoldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
NHR (Basisregistratie Handelsregister)Alle uittreksels en informatie uit het NHR wordt in PDF/A-vorm verstrekt. Het betreft PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Standard Business Reporting (SBR)Bij het publiceren van documenten houdt Logius voor SBR PDF/A aan bij publicatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Stelsel Elektronische ToegangsdienstenPrimair wordt de stelseldocumentatie via HTML op eherkenning.nl gepubliceerd. Stelseldocumentatie wordt met behulp van office software gepubliceerd in PDF/A-formaat. Overige documenten worden met een aparte tool in PDF/A formaat geconverteerd omdat het gehanteerde DMS dit niet ondersteunt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
StelselcatalogusDocumenten worden als PDF-A/1 aangeboden via de website.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Doc-DirektDoc-Direkt ondersteunt in haar archieven vooral PDF/A. Alles wat gescand wordt gaat naar PDF/A. Daarnaast wordt ook 1.7 veel gebruikt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)De DWR Next client kan alle types PDF lezen. Schrijven van PDF kan op meerdere manieren. Alle types worden ondersteund, al is daarvoor soms wel het installeren van Adobe Acrobat Professional benodigd. PDF A/2 is mogelijk voor klanten die Adobe Acrobat Pro afnemen. De regulier verstrekte Adobe Acrobat Standard ondersteunt PDF A/2 niet, maar wel PDF 1.7 en PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
ODC-NoordV.w.b. uitwisseling van (definitieve) documenten met externe partijen wordt gebruik gemaakt van PDF. PDFCreator van Windows wordt als printoptie in de kantoorautomatiseringsomgeving aangeboden. De standaardinstelling is PDF versie 1.4,? optioneel is 1.5. Vooralsnog wordt er bij DUO nog voor gekozen om de gratis variant van PDF-creator beschikbaar te stellen. Deze biedt maximaal PDF 1.5. Gebruikers van LibreOffice (dat is het meest gebruikte Office-pakket binnen de operationele omgeving van ODC-Noord) kunnen documenten exporteren naar PDF/A-1. Op dit moment is dat nog geen standaard werkwijze.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Overheid.nlAlle PDF's van Officiële bekendmakingen zijn PDF/A-1a zoals wettelijk bepaald is.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
P-DirektDe meeste zaken die het digitale personeelsdossier ingaan zijn PFD/A. De grootste uitzondering/afwijking zijn de digitale loonstroken, die zijn nog altijd PDF 1.3. Reden/oorzaak is dat deze aangemaakt worden met een standaard SAP conversieroutine die niet anders dan PDF 1.3 kan genereren. Er is momenteel geen concreet plan de loonstroken in PDF A/x te genereren. PDF A/2 wordt nog niet gebruikt binnen P-Direkt.voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
PKIoverheidDocumenten die via de websites beschikbaar worden gesteld worden volgens PDF/A opgesteld.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Rijksoverheid.nlDPC publiceert zelf geen PDF's, maar departementen kunnen PDFs op Rijksoverheid plaatsen. Vooralsnog kan de Rijksoverheid praktisch niet aan deze richtlijn voldoen. DPC is daarover met BZK in gesprek.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
RijksportaalPDF wordt ondersteund: PDF-bestanden kunnen geüpload en gedownload worden en de inhoud van PDF-bestanden kan door de zoekmachine worden geïndexeerd. Naast PDF 1.7, PDF/A-1, PDF/A-2 worden op het Rijksportaal ook andere PDF-versies gebruikt; het gebruik van PDF 1.7, PDF/A 1 en PDF/A-2 wordt niet afgedwongen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
TenderNedGeautomatiseerd gecreëerde PDF's (bij de aankondigingen) zijn gemaakt in versie 1.7.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaardenbeleid 20178 maart 2018
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden