PDF/A-2

Uit NORA Online
Ga naar: navigatie, zoeken
Van 6 augustus t/m 10 september 2018 is er een internetconsultatie van het Forum Standaardisatie over deze standaard.
Het advies is om de nieuwe PDF-standaard PDF/UA (documentformaat dat voldoet aan wettelijke toegankelijkheidseisen) op de ‘pas toe of leg uit’ lijst te plaatsen.
Deze consultatie heeft betrekking op PDF/UA, TLS 1.3, STARTTLS en DANE, STOSAG 1.0, SHACL, S/MIME.


Standaard.png
Naam: PDF/A-2
ID: PDF/A-2
Type: Standaard
Deze informatie is (deels) overgenomen van forumstandaardisatie.nl


PDF/A-2 slaat de brug tussen PDF/A-1 en PDF 1.7 waarbij PDF/A-2 een betere geschiktheid heeft voor langdurig archiveren van documenten waar “elementen” in zitten die niet door PDF/A-1 worden ondersteund en waarbij PDF 1.7 kan worden gebruikt voor “elementen” die niet door PDF/A-2 ondersteund worden.
Waar toepasbaar

  • Functioneel toepassingsgebiedDe omschrijving van het functionele gebruik van de voorziening: Langetermijnarchivering van documenten, in situaties waarin de PDF/A-1 standaard niet voldoet.(PDF/A-1 en A-2 mogen naast ODF gehanteerd worden voor de langetermijnarchivering, specifiek voor niet-reviseerbare documenten.)
  • Organisatorisch werkingsgebiedHet domein (organisatorisch, taakvelden) binnen de overheid waarin het element (principe, standaard, voorziening..) wordt of kan worden toegepast. Bijvoorbeeld: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk, zorginstellingen, primair onderwijs.: Overheden en instellingen uit de (semi-) publieke sector

Meer informatie

Realiseert

Lijst Open Standaarden voor Pas Toe of Leg Uit

Toepassing in voorzieningen en bouwstenen

VoorzieningToelichtingOordeelRelevantieVolgens bronGepubliceerd op
BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen)
BRK (Basisregistratie Kadaster)
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie)
WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken)
Uittreksels worden verstrekt in PDF 1.4-formaat. Databestanden worden vooral in GML uitgewisseld. GML is een standaard XML-formaat voor Geo-data, gebaseerd op de Geo-standaarden. Afnemers melden geen problemen met het huidige PDF formaat. Daarom geeft het Kadaster geen prioriteit aan het vervangen van PDF 1.4. Voor het archiveren van kennisgevingen wordt gebruik gemaakt van PDF/A-1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
BRV (Basisregistratie Voertuigen)Bij digitale dienstverlening worden uittreksels en informatie uit de BRV in PDF/A vorm verstrekt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Berichtenbox voor bedrijvenAlle berichten kunnen worden gedownload (vanaf de Berichtenbox website) in PDF/A formaat. PDF-documenten worden gegenereerd in PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiD MachtigenDe voorziening voldoet aan deze standaard.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DigiInkoopDe DigiInkoop applicatie produceert inkooporders en facturen in PDF formaat. Documenten die op logius.nl beschikbaar worden gesteld zijn in PDF/A formaat (dit zijn de documenten over de berichtenverkeerstandaarden waar DigiInkoop gebruik van maakt: https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl en https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/setu-hr-xml-ohnl).voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Stelsel Elektronische Toegangsdiensten
Idensys
EHerkenning
Primair wordt de stelseldocumentatie via HTML op eherkenning.nl gepubliceerd. Stelseldocumentatie wordt met behulp van office software gepubliceerd in PDF/A-formaat. Overige documenten worden met een aparte tool in PDF/A formaat geconverteerd omdat het gehanteerde DMS dit niet ondersteunt.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
MijnOverheidMijnOverheid genereert zelf PDF-bestanden welke voldoen aan de PDF/A-1a standaard. MijnOverheid neemt concrete stappen om te gaan controleren op de toegankelijkheidHoudt in dat informatie vindbaar, interpreteerbaar en uitwisselbaar is. en veiligheid van PDF-bestanden die aangeleverd worden door afnemers via de Berichtenbox.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
NHR (Basisregistratie Handelsregister)Alle uittreksels en informatie uit het NHR wordt in PDF/A-vorm verstrekt. Het betreft al grotendeels PDF A/2. Er zijn nog documenten in PDF A/1 die nog in 2019 worden omgezet.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Standard Business Reporting (SBR)Bij het publiceren van documenten houdt Logius voor SBR PDF/A aan bij publicatie.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
StelselcatalogusDocumenten worden als PDF-A/1 aangeboden via de website.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Doc-DirektDoc-Direkt ondersteunt in haar archieven vooral PDF/A. Alles wat gescand wordt gaat naar PDF/A. Daarnaast wordt ook 1.7 veel gebruikt. voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
DWR (Digitale Werkomgeving Rijksdienst)De DWR Next client kan alle types PDF lezen. Schrijven van PDF kan op meerdere manieren. Alle types worden ondersteund, al is daarvoor soms wel het installeren van Adobe Acrobat Professional benodigd. PDF A/2 is mogelijk voor klanten die Adobe Acrobat Pro afnemen. De regulier verstrekte Adobe Acrobat Standard ondersteunt PDF A/2 niet, maar wel PDF 1.7 en PDF A/1.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
ODC-NoordV.w.b. uitwisseling van (definitieve) documenten met externe partijen wordt gebruik gemaakt van PDF. PDFCreator van Windows wordt als printoptie in de kantoorautomatiseringsomgeving aangeboden. De standaardinstelling is PDF versie 1.4,  optioneel is 1.5. Vooralsnog wordt er bij DUO nog voor gekozen om de gratis variant van PDF-creator beschikbaar te stellen. Deze biedt maximaal PDF 1.5. Gebruikers van LibreOffice (dat is het meest gebruikte Office-pakket binnen de operationele omgeving van ODC-Noord) kunnen documenten exporteren naar PDF/A-1. Op dit moment is dat nog geen standaard werkwijze. PDF/A is beschikbaar en wordt gebruikt voor formele documentenvoldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Overheid.nlAlle PDF's van officiële bekendmakingen zijn PDF/A-1a zoals wettelijk bepaald is.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
P-DirektDe meeste zaken die het digitale personeelsdossier ingaan zijn PFDA/1. Sinds de ingebruikname van de nieuwe versie van het Document/Record Management Systeem worden ook de loonstroken opgeslagen in PDF A/1 formaat.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
PKIoverheidDocumenten die via de websites beschikbaar worden gesteld worden volgens PDF/A opgesteld.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Rijksoverheid.nlDe centrale redactie van Rijksoverheid.nl stuurt op het aanbieden van de juiste typen pdf’s. De centrale redactie heeft beperkt zicht op soort en type pdf’s die door decentrale redacteuren van de ministeries zelfstandig op rijksoverheid.nl worden geplaatst.

Er zijn veel verschillende organisaties die PDFs op rijksoverheid.nl kunnen plaatsen.

Het is daardoor simpelweg niet helemaal onder controle welke soorten PDF worden toegepast.
voldoet deelsvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
RijksportaalPDF wordt ondersteund: PDF-bestanden kunnen geüpload en gedownload worden en de inhoud van PDF-bestanden kan door de zoekmachine worden geïndexeerd. Naast PDF 1.7, PDF/A-1 en PDF/A-2 worden op het Rijksportaal ook andere PDF-versies gebruikt; het gebruik van PDF 1.7, PDF/A‑1 en PDF/A-2 wordt niet afgedwongen.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
TenderNedGeautomatiseerd gecreëerde PDF's (bij de aankondigingen) zijn gemaakt in versie 1.7.voldoetvan toepassingMonitor Open Standaarden 201927 maart 2020
Toelichting: Bouwstenen en gebruikte standaarden